ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 138 (93Α) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Print Friendly, PDF & Email

Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 718/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: 6Ρ65ΩΨ9-ΧΘΧ), σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων να προβεί στην ανάρτηση πρόσκλησης για την ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή  της στατικής μελέτης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 138 (93Α) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»» αναρτάται η με αρ. πρωτ.  13746 / 10-02-2023 πρόσκληση.

 

ΑΟΕ 718 έγκριση επιτροπής 6Ρ65ΩΨ9ΧΘΧ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΣΤΑΤΙΚΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο