Print Friendly, PDF & Email
Αρμοδιότητες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Βάσει του σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού

 1. μεριμνούν για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των υπηρεσιών τους, προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής προστασίας και συντάσσουν προς τούτο σχετικά μνημόνια ενεργειών
 2. Συντονίζουν και επιβλέπουν τα μέτρα για την πρόληψη , ετοιμότητα, αντιμετώπισης και αποκατάσταση των καταστροφών
 3. Διαθέτουν το απαραίτητο δυναμικό και μέσα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και συντονίζουν τη δράση αυτών
 4. Συνιστούν συντονιστικό τοπικό όργανο στην έδρα τους
 5. Καθορίζουν χώρους υποδοχής πληγέντων και μεριμνούν για την ανάπτυξη υποδομών στους χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων
 6. Ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους οτιδήποτε συμβάλλει στο έργο της πολιτικής προστασίας και προκύπτει από όλο το πλέγμα της αποστολής τους.

Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Αμαρουσίου με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας έγκεινται

 • Στην εισαγωγή  για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, προσδιορίζοντας τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που μπορούν να πλήξουν τον Δήμο.
 • Στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά μέτρα και δράσεις στο Δήμο.
 • Στη μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Στο σχεδιασμό  προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων.
 • Στο σχεδιασμό, συντονισμό και επίβλεψη των μέτρων για την αποκατάσταση των καταστροφών.
 • Στο συντονισμό και στην επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
 • Στη μέριμνα για τη διάθεση και το συντονισμό των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικά και άλλα μέσα) για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
 • Στη μέριμνα για την εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
 • Στην υλοποίηση  προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Στη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον Σύνδεσμο για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), στον οποίο ο Δήμος είναι μέλος.
 • Στη  μέριμνα για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής προστασίας και συντάσσει προς τούτο σχετικά μνημόνια ενεργειών.
 • Στη μέριμνα για τη σύσταση του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας (Ν.3013/2002).
 • Στην επεξεργασία προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, στη συμμετοχή στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων για την αποκατάσταση των δασών.
 • Στο καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων και στη μεριμνά για την ανάπτυξη υποδομών στους χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων.
 • Στη συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς για την προώθηση σε εθελοντικό επίπεδο θεμάτων πολιτικής προστασίας.
 • Στη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους σε θέματα Πολιτικής Προστασίας Φορείς.
 • Στη συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας για την εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Στην αντιμετώπιση των ανθυγιεινών καταστάσεων και των έκτακτων περιστατικών (νόσος των πτηνών, κ.λπ.) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς (Αστυνομία, Εισαγγελία, Δ/νση Υγιεινής Ν.Α.).
 • Στη φροντίδα για την τήρηση των κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
 • Στην υλοποίηση:

α) Προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείο.

β) Έκτακτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση..

γ) Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Στην έκδοση  τοπικών υγειονομικών διατάξεων και στη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 • Στη πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 • Στην εφαρμογή και διενέργεια προγραμμάτων εμβολιασμών.
 • Στην παροχή γνωμάτευσης για υγειονομική καταλληλόλητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 • Στην επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
 • Στην οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄).
 • Στην εφαρμογή  προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.
 • Στην εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων και των κλινικά ιατρείων.
 • Στην επιβολή  ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.
 • Στην εφαρμογή, οργάνωση και εποπτεία  της τεχνητής σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου των ζώων.
 • Στην παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο για υγειονομική καταλληλόλητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 • Στη μεριμνά για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων.
 • Στο σχεδιασμό και υλοποίηση  προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας αδέσποτων ζώων και πτηνών.
 • Στην επιμέλεια των απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών στα δημοτικά κτίρια και σχολεία.
 • Στην αντιμετώπιση  των ανθυγιεινών καταστάσεων και των έκτακτων περιστατικών (νόσος των πτηνών, κ.λπ.) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς (Αστυνομία, Εισαγγελία, Δ/νση Υγιεινής).
 • Στην εξέταση την καταλληλόλητα του νερού του δικτύου του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων.
 • Στη μέριμνα για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Στη μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Στην υποδοχή και εποπτεία μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες
 • Στη διευκόλυνση και μεταφορά  τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων
 • Στη συγκέντρωση και καταγραφών των αναγκών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και στην  κοινοποίηση  στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Στη συνεργασία  με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Στην άσκηση κάθε άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης Προκειμένου για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης η Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης:
 • Στη παροχή  γραμματειακών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail) με παράλληλη ανάπτυξη paperless συστήματος κ.ά.
 • Στην αρχειοθέτηση των διεκπεραιωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 • Στη μέριμνα για τα εξειδικευμένα λογισμικά που είναι απαραίτητα για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων και της Διεύθυνσης.
 • Στην τήρηση ηλεκτρονικά ενημερωμένου Πρωτοκόλλου Εισερχομένων−Εξερχομένων.
 • Στη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης των εκκρεμοτήτων της Δ/νσης.

Στην υλοποίηση  κάθε άλλης σχετικής εργασίας για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.