ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 138 (93Α) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Print Friendly, PDF & Email

Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 719/2022 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: 6ΣΞ2ΩΨ9-ΧΜΩ), σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων να προβεί στην ανάρτηση πρόσκλησης για την ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή  της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 138 (93Α) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» αναρτάται η με αρ. πρωτ.  13747/ 10-02-2023 πρόσκληση.

ΑΟΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6ΣΞ2ΩΨ9-ΧΜΩ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΗΛΜ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο