Print Friendly, PDF & Email
Χρηματοδοτούμενα προγράμματα Κοινωνικής Υποστήριξης
«Βοήθεια Στο Σπίτι» & «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας»

Στο Δήμο Αμαρουσίου υλοποιούνται δυο προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και ένα πρόγραμμα «Κοινωνικής Μέριμνας», όπου παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Οικιακής Βοήθειας.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε:

 • Μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα
 • Άτομα με αναπηρία και
 • Ηλικιωμένους

Προτεραιότητα δίνεται σε άτομα διαβιούν μόνα τους και το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για την βελτίωση ποιότητας ζωής.

Σκοπός των προγραμμάτων:
Τα προγράμματα στοχεύουν στο να ενισχυθούν τα άτομα και οι οικογένειες τους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχουν πρόσκαιρα ή μόνιμα, μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια τους. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται:

 • η στήριξη και η φροντίδα των ατόμων στο οικείο περιβάλλον τους
 • η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους
 • η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας
 • η εξασφάλισης αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης
 • η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου

Οι Υπηρεσίες που παρέχουν τα προγράμματα είναι:

 1. Υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας
  • Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη
  • Ενημέρωση για προνοιακά θέματα (επιδόματα, συντάξεις κ.α)
  • Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας
 2. Οικογενειακή – Οικιακή φροντίδα
  • Καθαριότητα χώρου κατοικίας
  • Βοήθεια στην ατομική υγιεινή
  • Εξωτερικές εργασίες (πληρωμή λογαριασμών, ψώνια κ.α)
  • Συντροφιά,συζήτηση
 3. Νοσηλευτική φροντίδα
  • Μέτρηση ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, σφυγμοί, λήψη σακχάρου)
  • Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων και τραυμάτων
  • Συνοδεία για εξετάσεις σε νοσοκομεία, ΙΚΑ
  • Συνεργασία με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Διαδικασία ένταξης στα Προγράμματα:
Η ένταξη στα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» & «Κοινωνική Μέριμνα» γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με την υπηρεσία. Στη συνέχεια, Κοινωνικός Λειτουργός επισκέπτεται τον ενδιαφερόμενο στο σπίτι του προκειμένου να καταγράψει τις ανάγκες που υπάρχουν & να αξιολογήσει τη δυνατότητα ένταξης του ατόμου στο πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται εξατομικεύονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου.

Από τα προγράμματα εξυπηρετούνται συνολικά 195 άτομα.

Πηγές χρηματοδότησης:

 • Νέα Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» – Οργανισμός Πρόνοιας και Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου
  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 65% & Κρατική Συμμετοχή 35%
  Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Αττικής
 • «Βοήθεια στο Σπίτι» – ΚΑΠΗ Δήμου Αμαρουσίου
  Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών κατά 100%.
 • «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας» –  ΚΑΠΗ Δήμου Αμαρουσίου
  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 55% & Κρατική συμμετοχή 45%
  Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Ε.Π «Υγεία-Πρόνοια», Μέτρο 3.1

Ο Οργανισμός Πρόνοιας & Πολιτικής Προστασίας Αμαρουσίου λειτουργεί από τον Ιούνιο 2007 Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Βασικός σκοπός του Γραφείου είναι η στήριξη και ενίσχυση των συμπολιτών μας ώστε να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε φορείς εκπαίδευσης & κατάρτισης καθώς και κοινωνικής φροντίδας.

Το Γραφείο απευθύνεται σε μια ευρεία ομάδα ανθρώπων είτε ανέργων, είτε εργαζομένων που αναζητούν καλύτερες εργασιακές  συνθήκες.
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ)
 • Μονογονεϊκές οικογένειες
 • Κακοποιημένες γυναίκες
 • Αποφυλακισμένους
 • Πρώην χρήστες ναρκωτικών
 • Αλλοδαπούς, Τσιγγάνους, Παλιννοστούντες ομογενείς
 • Άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
 • Άστεγους
 • Άλλες κατηγορίες ατόμων που βιώνουν ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά  εργασίας

Υπηρεσίες που παρέχονται:

Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνέντευξη κ.α.)
Συμπλήρωση αιτήσεων και προετοιμασίας υποψηφιότητας για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
Συμβουλευτική & ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Ενημέρωση για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, νέες θέσεις απασχόλησης και τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
Πληροφορίες για  εξειδικευμένες δομές απασχόλησης και κατάρτισης καθώς και για δομές κοινωνικής φροντίδας

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 531 άτομα.

«Πρόγραμμα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (ΣΥΥ) Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 2.1

Ο Οργανισμός Πρόνοιας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), υλοποίησε το Πρόγραμμα Παροχής Συνοδευτικών  Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) «ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30.09.2008.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε ανέργους των εξής ομάδων:

 • Μετανάστες
 • Αρχηγούς Μονογονεϊκών Οικογενειών
 • Άτομα με ψυχική νόσο που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων
 • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν, μέσα από μια δέσμη ενεργειών, να προωθηθεί η κοινωνική ενσωμάτωση και η διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας των παραπάνω ομάδων. Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν συνολικά 125 ατόμα, από τα οποία αρκετά προωθήθηκαν σε επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης, άλλα έλαβαν πολύτιμες πληροφορίες για δικαιώματα, επιδόματα και δομές υποστήριξης, ενώ κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να βρουν εργασία.