Author Archives: Nikos Horafopoulos

Ανάρτηση μελετών που υποβλήθηκαν με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο: Στατική ενίσχυση του δημοτικού παιδικού γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης»

Για το έργο με τίτλο: Στατική ενίσχυση του δημοτικού παιδικού γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης» υποβλήθηκε ως δωρεά άνευ ανταλλάγματος η στατική μελέτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με την υπ’ αριθμ. 278/2020 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΣΗΟΩΨ9-Υ05), αποδέχθηκε την πρόταση δωρεάς.  Η μελέτη έχει κατατεθεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων και διατίθεται προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου. […]

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου ψήφισε εκ νέου την αντίθεσή του στη μεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου στις 8 Απριλίου 2021, συζητήθηκε εκ νέου το θέμα που αφορά στα σχέδια μεταφοράς του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι και υπερψηφίστηκε το κείμενο που εκφράζει την αντίθεση προς την ενέργεια αυτή. Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου για τη μεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι […]

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (PRESS CONTAINERS)»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (PRESS CONTAINERS)», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. Τα είδη και οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ )ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Ο Δήμος Αμαρουσίου  συγκέντρωσε στο Αμαξοστάσιο του ΟΑΚΑ, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Πιτταρά, κάδους απορριμμάτων πλαστικούς και μεταλλικούς, οι οποίοι δεν είναι πλέον λειτουργικοί και έχουν αποσυρθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  προς καταστροφή (ανακύκλωση). Τα ανωτέρω είδη κρίνονται ως ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση, είτε […]

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών Συστημάτων Πρασίνου»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών Συστημάτων Πρασίνου», και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων […]

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Δήμου Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: Πέντε (5) ΔΕ Οδηγούς,     Ένας (1)  ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου με άδεια Χειριστή καλαθοφόρου (2.5) και άδεια Χειριστή  γερανοφόρου (2.3) ,     Δύο (2) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου με άδεια Χειριστή […]

Προμήθεια μηχανημάτων εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου», με κριτήριο κατακύρωσης την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών για την κάθε μία από τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Δ και  Ε  που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμαρχος  Αμαρουσίου Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 2.654.840,00€  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.),  με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ανά ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων τα οποία αναφέρονται στην εκάστοτε τεχνική προδιαγραφή, σύμφωνα […]

Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων ασφάλειας για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμαρουσίου χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ»

Προκήρυξη ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), τόσο για το σύνολο της προμήθειας, όσο και για κάθε ομάδα αυτής χωριστά όπως περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 29/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Τμήματος […]

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92817. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 26-11-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 01-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ […]

Skip to content