Print Friendly, PDF & Email

Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων


Διεύθυνση:Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνα:213.2038.336, 335
E-Mail:amidim@maroussi.gr

Αρμοδιότητες:

 • Επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς και τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Συγκεντρώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ. κλαδικές & αναπτυξιακές μελέτες, αρθρογραφία και νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες, τους στόχους του Δήμου κ.ά.
 • Προβαίνει στη διενέργεια ερευνών σχετικά με τις ανάγκες των δημοτών για παρεμβάσεις όπως έργα, ενέργειες και προγράμματα.
 • Εκπονεί έρευνες και μελέτες με στόχο την ανάπτυξη του Δήμου και τη διαμόρφωση αναπτυξιακών προτάσεων, όπως και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανά− Επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς και τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Συγκεντρώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ. κλαδικές & αναπτυξιακές μελέτες, αρθρογραφία και νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες, τους στόχους του Δήμου κ.ά.
 • Προβαίνει στη διενέργεια ερευνών σχετικά με τις ανάγκες των δημοτών για παρεμβάσεις όπως έργα, ενέργειες και προγράμματα.
 • Εκπονεί έρευνες και μελέτες με στόχο την ανάπτυξη του Δήμου και τη διαμόρφωση αναπτυξιακών προτάσεων, όπως και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής κοινωνίας.
 • Προτείνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Είναι σε άμεση επαφή με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
 • Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.ά).
 • Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Υποστηρίζει τον Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στον Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
 • Διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων καθώς και τους κατάλληλους δείκτες απόδοτικότητας που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 • Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα: α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου, και β) πριν από την σύνταξη του οικονομικού απολογισμού υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
 • Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων.
 • Συντάσσει Τεχνικά Δελτία Έργων – Υποέργων.
 • Συντάσσει Ερωτηματολόγια ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ) και τα υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα. Παρακολουθεί τα Έργα ΣΔΙΤ ενώ παράλληλα υποβάλλει προτάσεις με εγκεκριμένα τεχνικά δελτία σε Εθνικά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.
 • Προσδιορίζει τις απαιτήσεις ωρίμανσης έργων (μελέτες και λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την ένταξη του έργου).
 • Καθορίζει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων και έργων όπως και τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς).
 • Παρακολουθεί τη σύνταξη της κατάρτισης τευχών διακηρύξεων και δημοπράτησης Έργων, στο πλαίσιο αξιοποίησης των εθνικών χρηματοδοτούμενων και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Παρακολουθεί τη διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα τεκμηρίωσης των ενεργειών που έγιναν και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα, όπως είναι αναγκαίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου 3 της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ Ανακοίνωση Ανάθεσης Σύμβασης και αποστολή του στην Ε.Ε. για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ε.Κ.).
 • Παρακολουθεί τη σύνταξη συμβάσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων. Τηρεί φακέλους έργων. Επικοινωνεί με λοιπούς φορείς σχετικά με την πρόοδο του έργο, όπως οι Διαχειριστικές Αρχές, Υπουργεία κ.ά.
 • Συντάσσει και αποστέλλει μηνιαία και τριμηνιαία δελτία στις διαχειριστικές αρχές. Κοινοποιεί έγγραφα που αφορούν τις πράξεις στη Διαχειριστική Αρχή. Συντάσσει εκθέσεις και αναφορές που περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης των έργων, το βαθμό συμμετοχής των προκαθορισμένων πόρων, το βαθμό τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και τις σχετικές εκτιμήσεις για την περαιτέρω πορεία.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων δημοσιοποίησης /δημοσιότητας και συγκεκριμένα:
 • την υποχρέωση ενημέρωσης των τελικών ωφελούμενων μιας πράξης προκειμένου να είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτή (π.χ. συμμετοχή ανέργων σε σεμινάρια κατάρτισης, λήψη επιδοτήσεων από επιχειρήσεις κ.ά).
 • την υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής γνώμης σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης που σχετίζονται με την υλοποίηση συγκεκριμένων πράξεων.
 • τον έλεγχο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων (π.χ. ανάρτηση πινακίδων, αναμνηστικών πλακών, κ.ά). Διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου. Διασφαλίζει την επιλεξιμότητα των δαπανών, στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου (π.χ. οι δηλωθείσες δαπάνες αφορούν μόνο δαπάνες που έγιναν εντός της επιλέξιμης περιόδου, διασφαλίζει ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και μόνο αυτές υποβάλλονται προς χρηματοδότηση, κ.ά).
 • Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης ελέγχει τις πληρωμές του έργου με βάση τις σχετικές διαδικασίες.
 • Συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς (ΕΕΤΑΑ, ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ κ.λπ.) για την προώθηση θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του Κομβικού Σημείου Επαφής του Δήμου όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166).
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
 • Καταρτίζει στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος του το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879 / 2010 , άρθρο 8).
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
 • Υποβάλει, διαχειρίζεται, συντονίζει και παρακολουθεί την πρόοδο και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Αμαρουσίου, τηρεί χρονοδιάγραμμα, οικονομικό προγραμματισμό, υποβάλει εκθέσεις προόδου στο φορέα χρηματοδότησης, επικοινωνεί με εταίρους, οργανώνει συναντήσεις, εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων, συμμετέχει ενεργά στις προγραμματισμένες διακρατικές συναντήσεις των έργων.
 • Συγκεντρώνει, υπογράφει και αποστέλλει τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα προκειμένου ο Δήμος Αμαρουσίου και τα Νομικά του Πρόσωπα να συμμετάσχουν ως εταίροι σε έργα στα οποία το ρόλο του ανάδοχου φορέα αναλαμβάνει άλλος φορέας.
 • Προωθεί την ενημέρωση των πολιτών σε ευρωπαϊκά θέματα με τη θεσμική μορφή που ορίζει η Ε.Ε. (Info Point), με την οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων με έντυπο υλικό, με ενημερωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με φορείς της πόλης, σχολεία κ.ά.
 • Τηρεί αρχείο των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ο Δήμος Αμαρουσίου.
 • Παρακολουθεί τη χρηματοδοτική ροή και τον απολογισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Προτείνει και καταρτίζει προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών.
 • Αναζητά συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Διακινεί στο Δήμο έντυπα και άλλη πληροφορία για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα Κοινοτικά ζητήματα.
 • Συμμετέχει στην ομάδα του Συντονιστικού Γραφείου του ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων ποιότητας Q−Cities και συνεργάζεται για αυτό με το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας και το Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών.
 • Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών και το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας για τη διάχυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της εμπειρίας του Δήμου και για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων συνεργασίας.
 • Συντάσσει εκθέσεις και αναφορές που περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν στην πρόοδο υλοποίησης των έργων, το βαθμό συμμετοχής των προκαθορισμένων πόρων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των παραδοτέων.
 • Διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση πιστώσεων με στόχο την υλοποίηση του κάθε έργου.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Συγκεντρώνει το σχετικό υλικό της αρμοδιότητάς του που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.
  τυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής κοινωνίας.
 • Προτείνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Είναι σε άμεση επαφή με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
 • Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.ά).
 • Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Υποστηρίζει τον Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στον Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
 • Διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων καθώς και τους κατάλληλους δείκτες απόδοτικότητας που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 • Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα: α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου, και β) πριν από την σύνταξη του οικονομικού απολογισμού υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
 • Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων.
 • Συντάσσει Τεχνικά Δελτία Έργων – Υποέργων.
 • Συντάσσει Ερωτηματολόγια ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ) και τα υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα. Παρακολουθεί τα Έργα ΣΔΙΤ ενώ παράλληλα υποβάλλει προτάσεις με εγκεκριμένα τεχνικά δελτία σε Εθνικά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.
 • Προσδιορίζει τις απαιτήσεις ωρίμανσης έργων (μελέτες και λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την ένταξη του έργου).
 • Καθορίζει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων και έργων όπως και τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς).
 • Παρακολουθεί τη σύνταξη της κατάρτισης τευχών διακηρύξεων και δημοπράτησης Έργων, στο πλαίσιο αξιοποίησης των εθνικών χρηματοδοτούμενων και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Παρακολουθεί τη διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα τεκμηρίωσης των ενεργειών που έγιναν και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα, όπως είναι αναγκαίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου 3 της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ Ανακοίνωση Ανάθεσης Σύμβασης και αποστολή του στην Ε.Ε. για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ε.Κ.).
 • Παρακολουθεί τη σύνταξη συμβάσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων. Τηρεί φακέλους έργων. Επικοινωνεί με λοιπούς φορείς σχετικά με την πρόοδο του έργο, όπως οι Διαχειριστικές Αρχές, Υπουργεία κ.ά.
 • Συντάσσει και αποστέλλει μηνιαία και τριμηνιαία δελτία στις διαχειριστικές αρχές. Κοινοποιεί έγγραφα που αφορούν τις πράξεις στη Διαχειριστική Αρχή. Συντάσσει εκθέσεις και αναφορές που περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης των έργων, το βαθμό συμμετοχής των προκαθορισμένων πόρων, το βαθμό τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και τις σχετικές εκτιμήσεις για την περαιτέρω πορεία.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων δημοσιοποίησης /δημοσιότητας και συγκεκριμένα:
 • την υποχρέωση ενημέρωσης των τελικών ωφελούμενων μιας πράξης προκειμένου να είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτή (π.χ. συμμετοχή ανέργων σε σεμινάρια κατάρτισης, λήψη επιδοτήσεων από επιχειρήσεις κ.ά).
 • την υποχρέωση ενημέρωσης της κοινής γνώμης σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης που σχετίζονται με την υλοποίηση συγκεκριμένων πράξεων.
 • τον έλεγχο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων (π.χ. ανάρτηση πινακίδων, αναμνηστικών πλακών, κ.ά). Διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου. Διασφαλίζει την επιλεξιμότητα των δαπανών, στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου (π.χ. οι δηλωθείσες δαπάνες αφορούν μόνο δαπάνες που έγιναν εντός της επιλέξιμης περιόδου, διασφαλίζει ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και μόνο αυτές υποβάλλονται προς χρηματοδότηση, κ.ά).
 • Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης ελέγχει τις πληρωμές του έργου με βάση τις σχετικές διαδικασίες.
 • Συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς (ΕΕΤΑΑ, ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ κ.λπ.) για την προώθηση θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του Κομβικού Σημείου Επαφής του Δήμου όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166).
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
 • Καταρτίζει στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος του το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879 / 2010 , άρθρο 8).
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
 • Υποβάλει, διαχειρίζεται, συντονίζει και παρακολουθεί την πρόοδο και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Αμαρουσίου, τηρεί χρονοδιάγραμμα, οικονομικό προγραμματισμό, υποβάλει εκθέσεις προόδου στο φορέα χρηματοδότησης, επικοινωνεί με εταίρους, οργανώνει συναντήσεις, εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων, συμμετέχει ενεργά στις προγραμματισμένες διακρατικές συναντήσεις των έργων.
 • Συγκεντρώνει, υπογράφει και αποστέλλει τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα προκειμένου ο Δήμος Αμαρουσίου και τα Νομικά του Πρόσωπα να συμμετάσχουν ως εταίροι σε έργα στα οποία το ρόλο του ανάδοχου φορέα αναλαμβάνει άλλος φορέας.
 • Προωθεί την ενημέρωση των πολιτών σε ευρωπαϊκά θέματα με τη θεσμική μορφή που ορίζει η Ε.Ε. (Info Point), με την οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων με έντυπο υλικό, με ενημερωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με φορείς της πόλης, σχολεία κ.ά.
 • Τηρεί αρχείο των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ο Δήμος Αμαρουσίου.
 • Παρακολουθεί τη χρηματοδοτική ροή και τον απολογισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Προτείνει και καταρτίζει προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών.
 • Αναζητά συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Διακινεί στο Δήμο έντυπα και άλλη πληροφορία για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα Κοινοτικά ζητήματα.
 • Συμμετέχει στην ομάδα του Συντονιστικού Γραφείου του ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων ποιότητας Q−Cities και συνεργάζεται για αυτό με το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας και το Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών.
 • Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών και το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας για τη διάχυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της εμπειρίας του Δήμου και για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων συνεργασίας.
 • Συντάσσει εκθέσεις και αναφορές που περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν στην πρόοδο υλοποίησης των έργων, το βαθμό συμμετοχής των προκαθορισμένων πόρων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των παραδοτέων.
 • Διενεργεί τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση πιστώσεων με στόχο την υλοποίηση του κάθε έργου.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Συγκεντρώνει το σχετικό υλικό της αρμοδιότητάς του που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.