Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας

 

ΔιεύθυνσηΒασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ15124
Τηλέφωνο213.2038.364 – 368
Emailquality@maroussi.gr
Αρμοδιότητες :

 • Συμμετέχει στο στρατηγικό σχεδιασμό για την πολιτική ποιότητας, περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής διαχείρισης έργων.
 • Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, το συντονισμό και την επίβλεψη της σωστής εφαρμογής των συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων που εφαρμόζει ο Οργανισμός του Δήμου και οι εποπτευόμενοι από αυτόν φορείς.
 • Επιλύει (συνεργαζόμενος κάθε φορά με το εμπλεκόμενο προσωπικό των υπηρεσιών) και διευθετεί τα παρουσιαζόμενα προβλήματα που σχετίζονται με θέματα και πολιτικές ποιότητας, καθώς και με τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων.
 • Εισηγείται για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισάγει σε συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες, διεργασίες για τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων.
 • Έχει την ευθύνη διεξαγωγής ερευνών ικανοποίησης των πολιτών στους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων.
 • Επεξεργάζεται τα συλλεγόμενα από τις έρευνες ικανοποίησης στοιχεία, εξάγει συμπεράσματα ως προς τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και τα κοινοποιεί στη Διοίκηση.
 • Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Ανασκόπησης των Συστημάτων που εφαρμόζει και την υποβάλλει στη Διοίκηση.
 • Διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις στις διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει Δήμος.
 • Διαχειρίζεται τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης και τα επικοινωνεί στους αρμοδίους των δημοτικών υπηρεσιών.
 • Συμμετέχει στην ομάδα του Συντονιστικού Γραφείου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων Ποιότητας Q−Cities, που έχει έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου και συνεργάζεται για αυτό με το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων και το Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων.
 • Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις.
 • Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων, για τη διάχυση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο της εμπειρίας του Δήμου σε θέματα ποιότητας.
 • Διερευνά τρόπους εφαρμογής νέων συστημάτων διοικητικών νεωτερισμών στο Δήμο και στους εποπτευόμενους φορείς του.
 • Συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και φροντίζει για την εισαγωγή καινοτομιών επί θεμάτων ποιότητας.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για την υποβοήθησή της στην εφαρμογή των Νόμων για την πολιτική προστασία σε τοπικό επίπεδο όπως στη διεκπεραίωση των κατά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεων ετοιμότητας που προβλέπονται από το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε άλλους φορείς και οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των συστημάτων που ο ίδιος εφαρμόζει.
 • Επικοινωνεί με τις υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου και των φορέων που είναι στην ευθύνη του, κοινοποιεί σε αυτούς πολιτικές για τη βελτίωση του επιπέδου της εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 • Έχει την ευθύνη της προώθησης και της επικοινωνίας όλων των συστημάτων ποιότητας και αποδοτικότητας που εφαρμόζονται από τον Οργανισμού του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων.
 • Μελετά την επέκταση της εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας στους εποπτευόμενους από το Δήμο φορείς, σε συνεργασία πάντα με αυτούς.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των μεταβολών της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών.
 • Γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου ή της κατάργησης των νομικών προσώπων του Δήμου.
 • Συντονίζει τη λειτουργία της ομάδας ποιότητας του Δήμου και των οργανισμών του, ως επικουρικού σώματος στην εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στο Δήμο και τους φορείς του.
 • Συντάσσει εκθέσεις απολογισμού και αναφορές προόδου προς τον Δήμαρχο και το Γενικό Γραμματέα επί θεμάτων σχετικών με τις δράσεις του Γραφείου.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Οργανώνει την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα ποιότητας και μεριμνά για την πιστοποίηση τους από αρμόδιους φορείς.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.