Επιχειρήσεις-Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Δήμου

Επείγουσα ανακοίνωση για τη διακοπή λειτουργίας του Τμήματος Εσόδων και του Ταμείου του Δήμου (11/7 – 13/7)

Από Δευτέρα 11/7/2022  έως Τετάρτη 13/7/2022 δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό στο Τμήμα Εσόδων και στο Ταμείο του Δήμου, λόγω εργασιών αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων. Την Παρασκευή 8/7/2022 συναλλαγές θα πραγματοποιούνται έως τις 13:00 μ.μ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΦΕΚ 4203/Β΄/ 2018

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού́ Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4203 Β΄/ 2018) και σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 175/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου, (ΑΔΑ: 6ΕΨΗΩΨ9-Χ9Κ) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής

Ο Δήμος Αμαρουσίου, συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, παπούτσια, υφάσματα, πάνινα παιχνίδια, τσάντες, ζώνες, λευκά είδη κλπ.), μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής. Με την υπ΄αριθμ. 83/2021 Απόφαση του Δημοτικού […]

Ανάρτηση μελετών που υποβλήθηκαν με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο: Στατική ενίσχυση του δημοτικού παιδικού γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης»

Για το έργο με τίτλο: Στατική ενίσχυση του δημοτικού παιδικού γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης» υποβλήθηκε ως δωρεά άνευ ανταλλάγματος η στατική μελέτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με την υπ’ αριθμ. 278/2020 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΣΗΟΩΨ9-Υ05), αποδέχθηκε την πρόταση δωρεάς.  Η μελέτη έχει κατατεθεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων και διατίθεται προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου. […]

Ανάρτηση μελετών που υπεβλήθησαν με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο «Αποκατάσταση – αξιοποίηση του Διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στον Δήμο Αμαρουσίου»

Για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση – αξιοποίηση του Διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στον Δήμο Αμαρουσίου» υποβλήθηκαν ως δωρεά άνευ ανταλλάγματος οι αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με την υπ’ αριθμ. 126/2020 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΘΘ0ΩΨ9-1ΧΚ), αποδέχθηκε την πρόταση δωρεάς. Οι […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανανέωση της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Χαρτιού

Η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του στο  πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Χαρτιού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλλουν σχετικό φάκελο προσφορών τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα, το αργότερο την Παρασκευή, 19 […]

Ανάρτηση μελετών που υπεβλήθησαν με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, για την δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων»

Για το έργο με τίτλο «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, για την δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων», υποβλήθηκαν ως δωρεά άνευ ανταλλάγματος οι μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με την υπ’ αριθμ. 130/2019 απόφασή του (ΑΔΑ: 7Ζ7ΓΩΨ9-ΘΒ4) αποδέχθηκε την πρόταση δωρεάς. Οι μελέτες έχουν […]

Ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και παραμένει ενεργή

Αγαπητοί γονείς, Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, που θα λειτουργήσουν στο Δήμο Αμαρουσίου τη νέα σχολική χρονιά 2019 -2020, και υλοποιούνται στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,   δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά του Δήμου μας να συμμετάσχουν σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με στόχο να απασχολούνται […]

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 του Δήμου Αμαρουσίου (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου, για το […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο