Επιχειρήσεις-Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Δήμου

Πρόσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανανέωση της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Χαρτιού

Η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου συνεχίζοντας τις δράσεις ανακύκλωσης που ήδη εφαρμόζει, προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση  της συμμετοχής του στο  πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Χαρτιού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλλουν σχετικό φάκελο προσφορών τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα, το αργότερο την Παρασκευή, 19 […]

Ανάρτηση μελετών που υπεβλήθησαν με δωρεά άνευ ανταλλάγματος για το έργο «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, για την δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων»

Για το έργο με τίτλο «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, για την δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων», υποβλήθηκαν ως δωρεά άνευ ανταλλάγματος οι μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με την υπ’ αριθμ. 130/2019 απόφασή του (ΑΔΑ: 7Ζ7ΓΩΨ9-ΘΒ4) αποδέχθηκε την πρόταση δωρεάς. Οι μελέτες έχουν […]

Ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και παραμένει ενεργή

Αγαπητοί γονείς, Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, που θα λειτουργήσουν στο Δήμο Αμαρουσίου τη νέα σχολική χρονιά 2019 -2020, και υλοποιούνται στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,   δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά του Δήμου μας να συμμετάσχουν σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με στόχο να απασχολούνται […]

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 του Δήμου Αμαρουσίου (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου, για το […]

Skip to content