Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών

 

ΔιεύθυνσηΒασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ15124
Τηλέφωνο213.20.38.336
Emailinternational@maroussi.gr
Αρμοδιότητες :

 • Επιμελείται για την ενεργή και συνεπή συμμετοχή του Δήμου στις συναντήσεις και δράσεις των Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Εθνικών Δικτύων Πόλεων, στα οποία συμμετέχει o Δήμος κατόπιν σχετικής απόφασης.
 • Επιμελείται τις διμερείς αλλά και πολυμερείς διαδημοτικές επαφές του Δήμου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Συνεργάζεται με τα αρμόδια γραφεία και φορείς του Δήμου για τη βέλτιστη αξιοποίηση των σχέσεων με άλλες πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων, τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και κατά περιπτώσεις με το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας για τη δημιουργία διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών διαδημοτικών δικτύων συνεργασίας και για τη χρηματοδότηση των συνδεμένων δράσεων από πόρους τόσο της Ε.Ε., όσο και λοιπών φορέων χρηματοδότησης.
 • Απαρτίζει μαζί με το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων και το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας, την ομάδα του Συντονιστικού Γραφείου (Coordination Office) του ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων ποιότητας Q−Cities, που έχει έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου.
 • Φροντίζει για την προώθηση και υλοποίηση των διαδικασιών εκείνων που συμβάλλουν στις αδελφοποιήσεις του Δήμου με άλλες πόλεις του εξωτερικού και εσωτερικού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Προωθεί και αναπτύσσει στοχευμένες σχέσεις συνεργασίας με αδελφοποιημένες ή προς αδελφοποίηση πόλεις (Πρωτόκολλα ή μνημόνια φιλίας και συνεργασίας) της Ελλάδας και του εξωτερικού για την επίτευξη αμοιβαία επωφελών στόχων.
 • Μεριμνά για την τήρηση των όρων των εκάστοτε Συμφωνιών και μνημονιών φιλίας και συνεργασίας.
 • Διενεργεί επαφές με Δήμους Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών για την καλλιέργεια συνεργασιών, ανταλλαγές τεχνογνωσίας κ.ά.
 • Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
 • Διευρύνει, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, την εξωστρέφεια του Δήμου μέσα από σχετικές καταχωρήσεις σε ελληνικά και ξένα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (αρθρογραφία, φυλλάδια, καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες), καθώς και τη διοργάνωση υποδοχών ξένων αντιπροσωπειών αλλά και συναντήσεων εκπροσώπων του Δήμου με Πρεσβείες και λοιπές ξένες αρχές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ενισχύει τη συστηματική προβολή και διάχυση της εμπειρίας του Δήμου μέσα από τη συμμετοχή του σε τοπικούς, κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, εκδηλώσεις, εκθέσεις κ.ά.
 • Φροντίζει για τη συμμετοχή και την προώθηση σχέσεων στοχευμένης συνεργασίας του Δήμου με Συνδέσμους και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.
 • Συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ Δήμου και άλλων ΟΤΑ όπως και οργανώσεων αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος χωρών, που δεν υπάγονται στις ανωτέρω οργανώσεις ή κρατών που η εκάστοτε Δημοτική Αρχή επιλέγει να αναπτύξει σχέσεις και να έχει ειδική συνεργασία.
 • Συντάσσει Εκθέσεις Απολογισμού, αναφορές προόδου, ενημερωτικά σημειώματα για το Δήμαρχο και το Γενικό Γραμματέα για θέματα που αφορούν το πεδίο δράσεων του Γραφείου.
 • Συντάσσει και υποβάλει εισηγητικά σημειώματα στο Τμήμα Διοικητικού και συγκεντρώνει το σχετικό υλικό αρμοδιότητάς του που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ., την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Διατηρεί ενημερωμένο αρχείο όλης της αλληλογραφίας με το εξωτερικό.
 • Ετοιμάζει ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με προσκλήσεις ενδιαφέροντος από ξένους φορείς.
 • Μεριμνά για την μετάφραση επιστολών και εγγράφων του εξωτερικού.
 • Παρακολουθεί και προγραμματίζει, σε συστηματική συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων, τη συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοργανώσεις διεθνών φορέων αλλά και λοιπών ευρωπαϊκών οργανισμών και θεσμών.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις και εκδηλώσεις.
 • Συνεπικουρεί το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων στην υλοποίηση δράσεων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό αλλά και την αμοιβαία καλλιέργεια του αισθήματος αγάπης και συμπαράστασης στους απόδημους.
 • Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις τεχνικής, επιστημονικής, πολιτιστικής συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού (π.χ. Πανεπιστήμια, άλλα πνευματικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς πάσης φύσεως κ.ά.
 • Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις του Δήμου Αμαρουσίου με τις χώρες και τις πόλεις του εξωτερικού.
 • Μεριμνά για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Δήμου στο εξωτερικό και επιμελείται την αξιοποίηση των εργασιών των πάσης φύσεως συνεδρίων στα οποία μετέχει ο Δήμος.
 • Διοργανώνει, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων και το Αυτοτελές Γραφείο επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, συνέδρια, ενημερωτικά σεμινάρια και συναντήσεις διεθνούς και ευρωπαϊκού βεληνεκούς.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.