Δημότες Κοινωφελής Εργασία

Πρόσληψη μέσω του Κέντρου για την UNESCO στην Ελλάδα (Center for UNESCO in Greece) προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)

Πρόσληψη μέσω του Κέντρου για την UNESCO στην Ελλάδα (Center for UNESCO in Greece) προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. Το Κέντρο για την UNESCO στην Ελλάδα (Center for UNESCO in Greece) στo πλαίσιo της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – […]

Πρόσληψη μέσω της ΜΚΟ ‘ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ’ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

Πρόσληψη μέσω της ΜΚΟ ‘ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ’ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ, στo πλαίσιo της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ […]

Πρόσληψη μέσω του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

Πρόσληψη μέσω του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», στo πλαίσιo της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ […]

Πρόσληψη μέσω της ΜΚΟ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ είναι η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)

Πρόσληψη μέσω της ΜΚΟ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ είναι η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. ( Π Ι Ν Α Κ Ε Σ   Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ) Η ΜΚΟ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ είναι η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ , στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό […]

Πρόσληψη μέσω της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)

Πρόσληψη μέσω της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. ( Π Ι Ν Α Κ Ε Σ   Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ) Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο