Print Friendly, PDF & Email

ΚΕΠ Δήμου Αμαρουσίου

ΚΕΠ Κεντρικό
Διεύθυνση:Χατζηαντωνίου 10, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνα:213.2031.904, 905, 906
E-Mail:d.amarousiou@kep.gov.gr
Ωράριο:Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 19:30 και Σάββατο, 08:00 – 13:30. .

Ανακοίνωση: Σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/43/7600 (ΦΕΚ 2995/Β/10-6-2022) του Υπ.Εσωτερικών, το κεντρικό ΚΕΠ τού Δήμου Αμαρουσίου λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08.00 έως τις 19.30 και το Σάββατο, από τις 08.00 έως τις 13.30,

 1. Χωρίς ραντεβού, λαμβάνοντας υπ’όψη τις χωρικές συνθήκες του ΚΕΠ.
 2. Κατόπιν ραντεβού, με τηλεφωνική προσυνεννόηση στα παραπάνω τηλέφωνα ή ηλεκτρονικά στο https://rantevou.kep.gov.gr
 3. Με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της πλατφόρμας MyKEPLive.

Η είσοδος εντός των ΚΕΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα μέτρα προστασίας.

.

ΚΕΠ Παράρτημα Α’
Διεύθυνση :Μεσογείων 82, 15125, Μαρούσι
Τηλέφωνο:210.8052.477 (2 γραμμές)
E-Mail:d.amarousiou-a@kep.gov.gr
Ωράριο:Δευτέρα – Παρασκευή, 07:45 – 15:00. .

Ανακοίνωση: Σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/43/7600 (ΦΕΚ 2995/Β/10-6-2022) και ΔΙΔΑΔ/Φ70Α/49/10705 (ΦΕΚ 3510/Β/6-7-2022) του Υπ.Εσωτερικών, το ΚΕΠ Παράρτημα Α’ του Δήμου Αμαρουσίου, λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:45 έως τις 15:00,

 1. Χωρίς ραντεβού, λαμβάνοντας υπ’όψη τις χωρικές συνθήκες του ΚΕΠ.
 2. Κατόπιν ραντεβού, με τηλεφωνική προσυνεννόηση στα παραπάνω τηλέφωνα ή ηλεκτρονικά στο  https://rantevou.kep.gov.gr

Η είσοδος εντός των ΚΕΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα μέτρα προστασίας.

 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αμαρουσίου

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα στον τομέα συναλλαγής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση. Φιλοσοφία και σύνθημα τους είναι: «διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες», προσπαθώντας έτσι να παρέμβουν δυναμικά στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των πολιτών, στις δυσκολίες της συναλλαγής τους με τον δημόσιο τομέα, στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση των διαδικασιών.
Ο Δήμος Αμαρουσίου, πάντα πρωτοπόρος και έχοντας ως στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, είναι από τους πρώτους δήμους που λειτουργούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Πως γίνονται οι συναλλαγές μέσω ΚΕΠ;

Η καινοτομία του όλου εγχειρήματος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι πολίτες με μια επίσκεψη ή ένα τηλεφώνημα στο ΚΕΠ λαμβάνουν τις πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση. Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση – εξουσιοδότηση προς το ΚΕΠ και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση, για τα οποία μπορούν να έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς, προκειμένου να υποβληθούν μέσω ΚΕΠ για την διεκπεραίωση του αιτήματος. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο μεταβαίνοντας ο ίδιος στις υπηρεσίες, καθώς το ΚΕΠ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.

Τι είδους υπηρεσίες παρέχονται από τα ΚΕΠ;

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών παρέχει πληροφόρηση για πλήθος ζητημάτων που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση. Ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί τηλεφωνικώς για απλά ζητήματα που τον αφορούν ή υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετικά με υπηρεσίες από όλη την Ελλάδα.

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών παρέχονται υπηρεσίες όπως ορισμένες από αυτές (συνηθέστερες) παρατίθενται πιο κάτω:

 • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεως / Οικογενειακής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων, Εγγυτέρων Συγγενών, Σπουδών, Στρατολογικής Κατάστασης, Εντοπιότητας, Αποποίησης ή μη Κληρονομιάς, Δικαστικής Συμπαράστασης, Δημοσίευσης ή μη Διαθήκης, Αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος, Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, μη λύσεως γάμου,  μη δίωξης ως φυγόποινος κτλ.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 • Ληξιαρχικές πράξεις
 • Βεβαιώσεις (περί μη οφειλής ΤΑΠ κλπ)
 • Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων (άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, πτυχίου, ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης κτλ)
 • Μεταδημοτεύσεις
 • Ανανεώσεις (άδειας οδήγησης κλπ)
 • Αναβολή κατάταξης στο στρατό (λόγω σπουδών, ειδικότητας κλπ)
 • Μεταβίβαση αυτοκινήτου
 • Διάφορες αιτήσεις (αλλαγή χρώματος οχήματος κτλ).

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kep.gov.gr/, καθώς είναι δυνατή και η αποστολή αιτήσεων μέσω portal και call center.