Print Friendly, PDF & Email

ΚΕΠ Δήμου Αμαρουσίου

ΚΕΠ Κεντρικό
Διεύθυνση:Χατζηαντωνίου 10, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνο:213.2031.904, 905, 906
E-Mail:d.amarousiou@kep.gov.gr

                

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   10 – 14/5/2021

(Δ1α/Γ.Π.οικ.28503  ΦΕΚ  1872/τ.Β΄/8-5-2021)

Το Κεντρικό ΚΕΠ τού Δήμου Αμαρουσίου (Χατζηαντωνίου 10) λόγω τών

έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς τού κορονοϊού θα εξυπηρετεί το κοινό

από  10/5  έως  14/5/2021  μόνο  σε   επείγουσες   περιπτώσεις   και  υποχρεωτικά    

κατόπιν ραντεβού   στα τηλέφωνα    2132031904,   -905,   -906   από 

 Δευτέρα  έως  Παρασκευή (7.30 π.μ. -15.00 μ.μ.)

ΚΕΠ Παράρτημα Α’
Διεύθυνση :Μεσογείων 82, 15125, Μαρούσι
Τηλέφωνο:210.8052.477 (2 γραμμές)
E-Mail:d.amarousiou-a@kep.gov.gr

 

                       

                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   10  –  14/5/2021

               (Δ1α/Γ.Π.οικ.28503  ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/8-5-2021)

Το   Παράρτημα   τού   ΚΕΠ   τού   Δήμου   Αμαρουσίου   (Μεσογείων  82)   λόγω

τών έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς τού κορονοϊού θα εξυπηρετεί το κοινό

από  10/5  έως  14/5/2021  μόνο   σε   επείγουσες   περιπτώσεις   και   υποχρεωτικά 

κατόπιν ραντεβού   στo  τηλέφωνo   210 – 8052477  από Δευτέρα  έως  Παρασκευή

(7.30 π.μ. -15.00 μ.μ.)

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αμαρουσίου

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα στον τομέα συναλλαγής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση.
Φιλοσοφία και σύνθημα τους είναι: διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες», προσπαθώντας έτσι να παρέμβουν δυναμικά στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των πολιτών, στις δυσκολίες της συναλλαγής τους με τον δημόσιο τομέα, στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση των διαδικασιών.
Ο Δήμος Αμαρουσίου, πάντα πρωτοπόρος και έχοντας ως στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, είναι από τους πρώτους δήμους που λειτουργούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Πως γίνονται οι συναλλαγές μέσω ΚΕΠ;

Η καινοτομία του όλου εγχειρήματος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι πολίτες με μια επίσκεψη ή ένα τηλεφώνημα στο ΚΕΠ λαμβάνουν τις πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση. Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση – εξουσιοδότηση προς το ΚΕΠ και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση, για τα οποία μπορούν να έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς, προκειμένου να υποβληθούν μέσω ΚΕΠ για την διεκπεραίωση του αιτήματος. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο μεταβαίνοντας ο ίδιος στις υπηρεσίες, καθώς το ΚΕΠ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.

Τι είδους υπηρεσίες παρέχονται από τα ΚΕΠ;

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών παρέχει πληροφόρηση για πλήθος ζητημάτων που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση. Ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί τηλεφωνικώς για απλά ζητήματα που τον αφορούν ή υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετικά με υπηρεσίες από όλη την Ελλάδα.

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών παρέχονται υπηρεσίες όπως ορισμένες από αυτές (συνηθέστερες) παρατίθενται πιο κάτω:

 • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεως / Οικογενειακής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων, Εγγυτέρων Συγγενών, Σπουδών, Στρατολογικής Κατάστασης, Εντοπιότητας, Αποποίησης ή μη Κληρονομιάς, Δικαστικής Συμπαράστασης, Δημοσίευσης ή μη Διαθήκης, Αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος, Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, μη λύσεως γάμου,  μη διώξης ως φυγόποινος κτλ.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 • Ληξιαρχικές πράξεις
 • Βεβαιώσεις (περί μη οφειλής ΤΑΠ, περί μη ασφάλισης ΙΚΑ κλπ)
 • Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων (άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, πτυχίου, ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης κτλ)
 • Μεταδημοτεύσεις
 • Ανανεώσεις (άδειας οδήγησης, βιβλιαρίου ασθενείας κλπ)
 • Αναβολή κατάταξης στο στρατό (λόγω σπουδών, ειδικότητας κλπ)
 • Εκδόσεις (κάρτα πολιτισμού, ΑΜΕΑ , βιβλιαρίων ασθενείας κλπ).
 • Διάφορες αιτήσεις (Άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, αλλαγή χρώματος οχήματος, δήλωση γάμου, δήλωση βάπτισης, επίδομα κυοφορίας από ΙΚΑ κτλ).
Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται απο τα ΚΕΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kep.gov.gr/, καθώς είναι δυνατή και η αποστολή αιτήσεων μέσω portal και call center.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ