Σχολικοί Τροχονόμοι

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα
Τηλέφωνο : 213-2038.294/295/275
Fax: 213-2038.526
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: 08:00-15:00.

Ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εφαρμόζει το πρόγραμμα εθελοντών σχολικών τροχονόμων.
Σκοπός του προγράμματος είναι η προφύλαξη των μαθητών από τα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα προς την προσέλευσή τους στο σχολείο τους και από την αποχώρηση τους από αυτό .Οι σχολικοί τροχονόμοι προσλαμβάνονται και τοποθετούνται στα σημεία που υπάρχει ανάγκη μέσω διαδικασίας που ορίζει σχετική απόφαση του ΥΠΕΠΘ.
Η αμοιβή των εθελοντών σχολικών τροχονόμων καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών,Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε ποια σχολεία λειτουργεί ο θεσμός;
Πως μπορεί να γίνει κάποιος σχολικός τροχονόμος;
Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή Σχολικού Τροχονόμου;