Κτήμα Συγγρού  
Λαμβάνονται μέτρα πυροπροστασίας φύλαξης και καθαρισμός του δάσους.