Print Friendly, PDF & Email

Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για θέματα Διοικητικού Προγραμματισμού ενώ έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα είναι αρμόδια για τα θέματα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας, τα ζητήματα της Κοινωνικής Μέριμνας καθώς και για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα: