Print Friendly, PDF & Email

Μονάδα Α΄ Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου


Διεύθυνση:Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνα:213.2038.160-165, 168, 169
E-Mail:dsymvoulio@maroussi.gr


Αρμοδιότητες
:

 • Μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση των φακέλων των θεμάτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εισηγήσεις των εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του Δήμου, τους οποίους θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων Δημοτικών Συμβούλων για την ενημέρωσή τους.
 • Μεριμνά για την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.
 • Μεριμνά για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνονται. Εφόσον τα πρακτικά καταρτίζονται με τη χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, τηρεί με κανονική σειρά, αρίθμηση και θεώρηση, τα φύλλα χάρτου, στα οποία περιέχονται τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα τα οποία βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε χρόνου.
 • Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται κατά το πλήρες κείμενό τους στο Δημοτικό Κατάστημα και την ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 • Μεριμνά για την επίδοση στα καθ’ ύλην αρμόδια τμήματα των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου, με σκοπό τη δημοσίευση αυτών στον τύπο, προκειμένου οι αποφάσεις αυτές να καθίστανται εφαρμοστέες από τα ως άνω τμήματα καθώς και για τον έλεγχο δημοσιότητας αυτών.
 • Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 • Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια για τον έλεγχο αυτών διοικητική αρχή.
 • Μεριμνά για την τήρηση βιβλιοδετημένου αρχείου των αποφάσεων του Δ.Σ. και των πρακτικών σύμφωνα με το Νόμο.
 • Μεριμνά για την έκδοση αντιγράφων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Μεριμνά για την ανάρτηση των κοινοποιήσεων των διαπιστωτικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 3463/2006.
 • Τηρεί το βιβλίο ερωτήσεων και επερωτήσεων που καταθέτουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τηρεί βιβλίο επιτροπών που συγκροτούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών τους.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου.