ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 138 (93Α) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Print Friendly, PDF & Email

Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 720/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων να προβεί στην ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης για την ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή  της αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 138 (93Α) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» αναρτάται η με αρ. πρωτ.  13731/ 10-02-2023  πρόσκληση.

ΑΟΕ 720 έγκριση επιτροπής ΨΥΘΜΩΨ960Ξ

ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο