Print Friendly, PDF & Email

Μονάδα Δ΄ Υποστήριξη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Διεύθυνση:Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνα:213.2038.144,160,162-165
E-Mail

Αρμοδιότητες:

 • Μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση των φακέλων των θεμάτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εισηγήσεις των εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.
 • Μεριμνά για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 • Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση του πίνακα, στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο αριθμός των αποφάσεων και η περίληψη του περιεχομένου τους καθώς και για την ανάρτηση αυτού.
 • Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια για τον έλεγχο αυτών διοικητική αρχή.
 • Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τήρηση των από το Νόμο προβλεπομένων βιβλίων κατά λόγον αρμοδιότητος.
 • Μεριμνά για την έκδοση αντιγράφων αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Τηρεί το βιβλίο ερωτήσεων και επερωτήσεων που καταθέτουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.