Print Friendly, PDF & Email

Αποκεντρωμένη Μονάδα Λαογραφικού Μουσείου


Διεύθυνση:Πλάτωνος 1 & Βασ. Ολγας 26 ,15124 , Μαρούσι
Τηλέφωνα:210.6128.538 , 210.6128.876
E-Mail:ilma@maroussi.gr

Αρμοδιότητες:

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο διά του Δημάρχου για όλα τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία και αφορούν στο Τμήμα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, μεριμνά για τη τήρηση της διαδικασίας σχετική με το διατάκτη και ελέγχει αν έχει τηρηθεί η δημοσίευση η σχετική με το διαύγεια.
 • Παρακολουθεί τους κωδικούς των προβλεπομένων εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου που αφορούν στο Τμήμα, εισηγείται τις αναμορφώσεις όταν και όπου απαιτείται και συγκεντρώνει τα απαραίτητα παραστατικά των ενταλμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου ή όποιας άλλης υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. Φροντίζει για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες του τμήματος να συνεργάζεται και να επικοινωνεί εγγράφως με όλες τις συναρμόδιες ή σχετικές υπηρεσίες του Δήμου, να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών που συνεκτελούνται και όπου υπάρχει κώλυμα να ενημερώνει εγγράφως τη Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού.
 • Επιβλέπει μέσα από μετρήσιμες ποιοτικά και ποσοτικά διαδικασίες το προσωπικό, ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και διαχειρίζεται τις κρίσεις που προέρχονται από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον. Όπου δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας ενεργοποιούνται οι σχετικοί νόμοι και ειδικότερα ο ν 3584/07.
 • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της μονάδας, τηρεί σχετικά αρχεία και συνεργάζεται ως ομάδα με τα υπόλοιπα τμήματα και τις αποκεντρωμένες μονάδες της Δ/νσης.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση των περιοδικών στόχων που έχουν τεθεί από την Δ/νση, για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, για την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών και για την ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης.
 • Έχει την ευθύνη διαχείρισης της μουσειακής συλλογής του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου. Μεριμνά για τον εμπλουτισμό, την ανανέωση και τη συντήρηση του μουσειακού υλικού.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση αναλυτικά σε σχετικές καρτέλες αλλά και σε ηλεκτρονικό αρχείο τη συλλογή του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου. Τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μουσειακών εκθεμάτων.
 • Φροντίζει για την έκδοση διαδικασίας δανεισμού αντικειμένων και δωρεών από ιδιωτικές ή μουσειακές συλλογές από και προς το Μουσείο, ενημερώνει και συνεργάζεται με τη Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών.
 • Προτείνει τη σύνταξη των κειμένων για τους καταλόγους των συλλογών του Μουσείου και συνεργάζεται για την έκδοση. Προτείνει και καταθέτει απόψεις ως προς την έκδοση των ενημερωτικών φυλλαδίων για τους επισκέπτες, τον οδηγό του Μουσείου και κάθε άλλης έκδοσης σχετικής με το Λαογραφικό Μουσείο.
 • Εισηγείται την εκτίμηση δωρεών συντάσσοντας πλήρως τεκμηριωμένη έκθεση προς το Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο.
 • Εισηγείται το ωράριο λειτουργίας των εκθεσιακών συλλογών του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου και έχει την ευθύνη λειτουργίας του.
 • Παρέχει πάσης φύσεως πληροφορίες στους επισκέπτες για τα εκθέματα του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου και ειδικά σε ερευνητές και φοιτητές για την εκπόνηση σχετικών με το αντικείμενο του Μουσείου εργασιών τους.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει και συντονίζει τις επισκέψεις των σχολείων στο χώρο του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου, υποδέχεται τους επισκέπτες της έκθεσης και χειρίζεται τα οπτικοακουστικά μέσα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στον αρμόδιο υπάλληλο.
 • Έχει την ευθύνη για την άρτια διεξαγωγή των ξεναγήσεων σε ομάδες ανάλογα με τις απαιτήσεις της ηλικίας των επισκεπτών.
 • Εισηγείται κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια και την ανάδειξη της μουσειακής συλλογής.
 • Εισηγείται εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 • Έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου.
 • Εισηγείται την προμήθεια του απαραίτητου για τη διεξαγωγή των ξεναγήσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλικού καθώς και την προμήθεια βιβλίων,περιοδικών και άλλων οπτικοακουστικών μέσων.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό, προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για το Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με άλλα τμήματα της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου, με φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους κ.λπ. για την ανάδειξη και διάδοση της τοπικής ιστορίας και λαϊκής τέχνης.
 • Ενημερώνει το κοινό για τους σκοπούς, τις δράσεις και γενικά τις εκδηλώσεις του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου και προτείνει την οργάνωση διαλέξεων,εκθέσεων, ανακοινώσεων ή δημοσιεύσεων.
 • Εισηγείται και μεριμνά για την εκπροσώπηση του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου σε συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις και διαλέξεις.
 • Μεριμνά για την εισήγηση προτάσεων και ιδεών σχετικών με την δημοσιότητα των γεγονότων και των εγκαταστάσεων για λόγους προβολής, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης. Στόχος επίσης της δημοσιότητας είναι η εύρεση χορηγιών και καταχωρήσεων διαφήμισης όπου και όταν αυτό επιτρέπεται. Ενημερώνει το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και συνεργάζεται, όταν απαιτείται, στην προώθηση και την προβολή των σκοπών και δράσεων του τμήματος.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει στατιστικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή και την ανταποδοτικότητα με μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για το Μουσειακό Αρχείο από το οποίο προκύπτει η γενικότερη εικόνα της πόλης σχετικά με τα Μουσειακά Πολιτιστικά. Στο πλαίσιο μέτρησης της ευαισθητοποίησης τηρεί ημερολόγιο επισκεπτών, ποιοτικά στοιχεία των επισκεπτών και ότι άλλο επιβάλλεται για τη διαμόρφωση της εικόνας περί μουσειακής ευαισθητοποίησης των πολιτών.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Υποδέχται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία της Μονάδας.

 

 

ΔιεύθυνσηΠλάτωνος 1 & Βασ. Ολγας 26
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ15124
Τηλέφωνο210.6128.538 , 210.6128.876
Emaililma@maroussi.gr
Αρμοδιότητες :

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο διά του Δημάρχου για όλα τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία και αφορούν στο Τμήμα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, μεριμνά για τη τήρηση της διαδικασίας σχετική με το διατάκτη και ελέγχει αν έχει τηρηθεί η δημοσίευση η σχετική με το διαύγεια.
 • Παρακολουθεί τους κωδικούς των προβλεπομένων εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου που αφορούν στο Τμήμα, εισηγείται τις αναμορφώσεις όταν και όπου απαιτείται και συγκεντρώνει τα απαραίτητα παραστατικά των ενταλμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου ή όποιας άλλης υπηρεσίας.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. Φροντίζει για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες του τμήματος να συνεργάζεται και να επικοινωνεί εγγράφως με όλες τις συναρμόδιες ή σχετικές υπηρεσίες του Δήμου, να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών που συνεκτελούνται και όπου υπάρχει κώλυμα να ενημερώνει εγγράφως τη Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού.
 • Επιβλέπει μέσα από μετρήσιμες ποιοτικά και ποσοτικά διαδικασίες το προσωπικό, ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και διαχειρίζεται τις κρίσεις που προέρχονται από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον. Όπου δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας ενεργοποιούνται οι σχετικοί νόμοι και ειδικότερα ο ν 3584/07.
 • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της μονάδας, τηρεί σχετικά αρχεία και συνεργάζεται ως ομάδα με τα υπόλοιπα τμήματα και τις αποκεντρωμένες μονάδες της Δ/νσης.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση των περιοδικών στόχων που έχουν τεθεί από την Δ/νση, για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, για την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών και για την ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης.
 • Έχει την ευθύνη διαχείρισης της μουσειακής συλλογής του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου. Μεριμνά για τον εμπλουτισμό, την ανανέωση και τη συντήρηση του μουσειακού υλικού.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση αναλυτικά σε σχετικές καρτέλες αλλά και σε ηλεκτρονικό αρχείο τη συλλογή του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου. Τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μουσειακών εκθεμάτων.
 • Φροντίζει για την έκδοση διαδικασίας δανεισμού αντικειμένων και δωρεών από ιδιωτικές ή μουσειακές συλλογές από και προς το Μουσείο, ενημερώνει και συνεργάζεται με τη Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών.
 • Προτείνει τη σύνταξη των κειμένων για τους καταλόγους των συλλογών του Μουσείου και συνεργάζεται για την έκδοση. Προτείνει και καταθέτει απόψεις ως προς την έκδοση των ενημερωτικών φυλλαδίων για τους επισκέπτες, τον οδηγό του Μουσείου και κάθε άλλης έκδοσης σχετικής με το Λαογραφικό Μουσείο.
 • Εισηγείται την εκτίμηση δωρεών συντάσσοντας πλήρως τεκμηριωμένη έκθεση προς το Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο.
 • Εισηγείται το ωράριο λειτουργίας των εκθεσιακών συλλογών του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου και έχει την ευθύνη λειτουργίας του.
 • Παρέχει πάσης φύσεως πληροφορίες στους επισκέπτες για τα εκθέματα του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου και ειδικά σε ερευνητές και φοιτητές για την εκπόνηση σχετικών με το αντικείμενο του Μουσείου εργασιών τους.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει και συντονίζει τις επισκέψεις των σχολείων στο χώρο του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου, υποδέχεται τους επισκέπτες της έκθεσης και χειρίζεται τα οπτικοακουστικά μέσα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στον αρμόδιο υπάλληλο.
 • Έχει την ευθύνη για την άρτια διεξαγωγή των ξεναγήσεων σε ομάδες ανάλογα με τις απαιτήσεις της ηλικίας των επισκεπτών.
 • Εισηγείται κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια και την ανάδειξη της μουσειακής συλλογής.
 • Εισηγείται εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 • Έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου.
 • Εισηγείται την προμήθεια του απαραίτητου για τη διεξαγωγή των ξεναγήσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλικού καθώς και την προμήθεια βιβλίων,περιοδικών και άλλων οπτικοακουστικών μέσων.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό, προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για το Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με άλλα τμήματα της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου, με φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους κ.λπ. για την ανάδειξη και διάδοση της τοπικής ιστορίας και λαϊκής τέχνης.
 • Ενημερώνει το κοινό για τους σκοπούς, τις δράσεις και γενικά τις εκδηλώσεις του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου και προτείνει την οργάνωση διαλέξεων,εκθέσεων, ανακοινώσεων ή δημοσιεύσεων.
 • Εισηγείται και μεριμνά για την εκπροσώπηση του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου σε συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις και διαλέξεις.
 • Μεριμνά για την εισήγηση προτάσεων και ιδεών σχετικών με την δημοσιότητα των γεγονότων και των εγκαταστάσεων για λόγους προβολής, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης. Στόχος επίσης της δημοσιότητας είναι η εύρεση χορηγιών και καταχωρήσεων διαφήμισης όπου και όταν αυτό επιτρέπεται. Ενημερώνει το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και συνεργάζεται, όταν απαιτείται, στην προώθηση και την προβολή των σκοπών και δράσεων του τμήματος.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει στατιστικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή και την ανταποδοτικότητα με μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για το Μουσειακό Αρχείο από το οποίο προκύπτει η γενικότερη εικόνα της πόλης σχετικά με τα Μουσειακά Πολιτιστικά. Στο πλαίσιο μέτρησης της ευαισθητοποίησης τηρεί ημερολόγιο επισκεπτών, ποιοτικά στοιχεία των επισκεπτών και ότι άλλο επιβάλλεται για τη διαμόρφωση της εικόνας περί μουσειακής ευαισθητοποίησης των πολιτών.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Υποδέχται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία της Μονάδας.