Print Friendly, PDF & Email

Υπηρεσίες – Διευθύνσεις

 

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

 

Διεύθυνση
ΠεριοχήΜαρούσι
ΤΚ
Τηλέφωνο
Email
Αρμοδιότητες :

 • Συντάσσει πρωτόκολλα ετοιμόρροπων.
 • Εισηγείται αρμοδίως για τα επικινδύνως ετοιμόρροπα (Δ/γμα 13.4.1929. ΦΕΚ 126 Α).
 • Ελέγχει οικοδομικές εργασίες.
 • Συντάσσει εκθέσεις αυτοψίας για κατεδάφιση αυθαιρέτων.
 • Μεριμνά για την εξέταση των ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων από την Επιτροπή.
 • Αποστέλλει προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (άρθρο 280 του ν. 3852/2010) τις τελεσίδικα ορισμένες αυθαίρετες κατασκευές.
 • Επιβάλλει πρόστιμα αυθαιρέτων και εισφορές.
 • Εισηγείται για έκδοση αποφάσεως περί εξαιρέσεως ή όχι από την κατεδάφιση (α.ν. 410/1968 και ν. 720/1977).
 • Μεριμνά για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων (ν. 1337/1983).
 • Εξετάζει τα επικίνδυνα από άποψη υγιεινής, θέματα υγρασιών, ασφάλειας κατά του πυρός κ.λπ.
 • Χορηγεί έγγραφα για σύνδεση με τα Δίκτυα Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. των κτισμάτων προ του 1955, αυθαιρέτων του Ν. 1337/1983, περιπτέρων κ.λπ., με βάση την εγκύκλιο 61/1985.
 • Εξαιρεί από κατεδάφιση αυθαίρετα του ν. 1512/1985 άρθρο 6 παρ. 8, άρθρο 8 παρ. 9 και άρθρο 8 παρ. 7.
 • Επιβάλλει μέτρα ασφαλείας σε οικοδομές.
 • Επιλαμβάνεται κάθε θέματος σχετικού με τη στατική επάρκεια των οικοδομών.
 • Τηρεί αρχείο α) αυθαιρέτων, β) επικινδύνων, γ) εξαιρέσεων από κατεδάφιση, δ) ηλεκτροδοτήσεων.
 • Μεριμνά για την σφράγιση χρήσεων που είναι σε αντίθεση με το Νόμο αφού εφαρμόσει τη νόμιμη διαδικασία.
 • Χορηγεί χωρίς αυτοψία ή μετά από αυτοψία μερική συνέχιση οικοδομικών εργασιών, για συμμόρφωση με εγκεκριμένα σχέδια οικοδομής.
 • Διενεργεί αυτοψία και έλεγχο σε οικοδομικές άδειες, για τη χορήγηση συνέχισης οικοδομικών εργασιών.
 • Υπολογίζει και βεβαιώνει πρόστιμα προς την Αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, που αφορούν νομιμοποίηση με το άρθρο 22 του Γ.Ο.Κ. για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Ενημερώνει πολίτες και άλλες Υπηρεσίες σχετικά με τις υποθέσεις που χειρίζεται και την εξέλιξη αυτών.
 • Χειρίζεται σωρεία υποθέσεων από τον Συνήγορο του Πολίτη.
 • Χορηγεί αντίγραφα από το αρχείο του Τμήματος.
 • Μεριμνά για την κατεδάφιση των ακινήτων, των οποίων ακυρώνονται οι οικοδομικές άδειες.
 • Συνεργάζεται με συναρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για επίλυση θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης Προκειμένου για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης η Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης:
 • Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail) με παράλληλη ανάπτυξη paperless συστήματος κ.ά.
 • Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωμένα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για τα εξειδικευμένα λογισμικά που είναι απαραίτητα για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων και της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί ηλεκτρονικά ενημερωμένο Πρωτόκολλο Εισερχομένων−Εξερχομένων.
 • Δημιουργεί σύστημα παρακολούθησης των εκκρεμοτήτων της Δ/νσης.
 • Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνση