Print Friendly, PDF & Email

Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης


Διεύθυνση:Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνα: 213.2038.268 , 269, 271, 277
E-Mail:dap@maroussi.gr

Αρμοδιότητες:

 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο διά του Δημάρχου για όλα τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία και αφορούν στο Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης.
 • Μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας σχετική με το διατάκτη και ελέγχει αν έχει τηρηθεί η δημοσίευση η σχετική με το Πρόγραμμα Διαύγεια.
 • Παρακολουθεί τους κωδικούς των προβλεπομένων εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου που αφορούν στο Τμήμα, εισηγείται τις αναμορφώσεις όταν και όπου απαιτείται και συγκεντρώνει τα απαραίτητα παραστατικά των ενταλμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου ή όποιας συναφούς υπηρεσίας.
 • Επιβλέπει, μέσα από μετρήσιμες ποιοτικά και ποσοτικά διαδικασίες, το προσωπικό ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και διαχειρίζεται τις κρίσεις που προέρχονται από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση των περιοδικών στόχων που έχουν τεθεί από την Δ/νση, για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, για την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών και για την ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης.
 • Εισηγείται το σχεδιασμό, την οργάνωση και την προετοιμασία των γενικών και ειδικών αθλητικών προγραμμάτων, γεγονότων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, πρότυπων και καινοτόμων με στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση του αθλητισμού στους κατοίκους της πόλης. Έχει την ευθύνη της υλοποίησης και της παρακολούθησης αυτών.
 • Προτείνει, εισηγείται και μεριμνά επίσης την υλοποίηση προγραμμάτων, εκδηλώσεων και αθλητικών γεγονότων εσωτερικού, διαδημοτικού και κάθε άλλου χαρακτήρα.
 • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος, τηρεί σχετικά αρχεία και συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα και τις αποκεντρωμένες μονάδες της Διεύθυνσης.
 • Μέριμνα για την υποβολή προτάσεων και ιδεών σχετικών με τη δημοσιότητα των αθλητικών γεγονότων και των αθλητικών εγκαταστάσεων για λόγους προβολής, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης.
 • Μεριμνά για την εύρεση χορηγιών και καταχωρήσεων διαφήμισης, όπου και όταν αυτό επιτρέπεται. Προς τούτο συνεργάζεται με το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων για την προώθηση και προβολή των σκοπών και δράσεων του τμήματος.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει στατιστικά στοιχεία ως προς τη συμμετοχή και την ανταποδοτικότητα μέσω της μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών για το Αθλητικό Αρχείο από το οποίο προκύπτει η γενικότερη εικόνα της πόλης σχετικά με τα αθλητικά. Επίσης τηρεί ημερολόγιο αγώνων, στοιχεία αθλουμένων, επιδόσεις και ότι άλλο επιβάλλεται κατά τη διεξαγωγή των αγώνων.
 • Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων και προτείνει συνεργασίαμε φορείς για τη συμμετοχή του Τμήματος Αθλητικής Ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα και προβαίνει στην αναζήτηση αντίστοιχων πόρων από εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Υποστηρίζει τα προγράμματα και τις δράσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με φορείς ή επιχορηγούνται από αυτούς.
 • Προτείνει τρόπους αξιοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου για την αποτελεσματική ανάπτυξη των λειτουργιών σχετικών με τον αθλητισμό και τη συνεργασία σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του εθελοντισμού και τη δημιουργία αθλητικών δικτύων.
 • Συντάσσει προτάσεις και σχέδια ως προς τις ανάγκες και τις προδιαγραφές των νέων ή των ήδη υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Εισηγείται και μεριμνά ως προς το αθλητικό υλικό των προγραμμάτων, τον εξοπλισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων, τις ανάγκες και τις προδιαγραφές των προμηθειών, καθώς και τις ανάγκες και τις προδιαγραφές των προμηθειών ως προς τον υποστηρικτικό εξοπλισμό για τα αθλητικά προγράμματα και τις αθλητικές εκδηλώσεις.
 • Προτείνει και εισηγείται τη συστηματοποίηση της διαδικασίας επιλογής των στελεχών που απαιτούν οι αθλητικές δράσεις σε συνεργασία με το τμήμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Προτείνει τις ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού, την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων επιστημονικού χαρακτήρα σε θέματα αθλητισμού.
 • Προτείνει, στο μέτρο του δυνατού, την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από τα αθλητικά σωματεία και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια ως προς τη λειτουργία αυτών. Εισηγείται κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, την ετήσια οικονομική επιχορήγησή τους.
 • Συντάσσει και προτείνει σχέδια Κανονισμών Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Κανονισμού Διεξαγωγής του κάθε αθλήματος χωριστά και όποιου άλλου Κανονισμού επιβάλλεται για τη σωστή λειτουργία των αθλητικών εκδηλώσεων/ δράσεων/αθλημάτων/προγραμμάτων. Για όλους τους Κανονισμούς αυτούς μεριμνά για την εφαρμογή τους.
 • Παρακολουθεί και καταγράφει τα αποθέματα σε αθλητικό ή όποιο άλλο υλικό της αποθήκης και εισηγεί ται έγκαιρα ή σε ετήσια βάση την προμήθεια των υλικών που θα απαιτηθούν για τις ανάγκες του τμήματος.
 • Συντονίζει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των καθημερινών προγραμμάτων γύμνασης και λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Μεριμνά για τη συνεργασία των καθηγητών φυσικής αγωγής των σχολείων και τη συμμετοχή των μαθητών σε αθλητικά προγράμματα, επεξεργάζεται προτάσεις και εισηγείται τη δημιουργία θεσμών αθλητικού περιεχομένου που αφορούν στη νεολαία.
 • Μεριμνά για την καλή λειτουργία των αιθουσών γυμναστικής και των χώρων άθλησης και έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία και την καλή απόδοση της υλικοτεχνικής υποδομής των αιθουσών και του εξοπλισμού γενικότερα.
 • Συντάσσει και εισηγείται Κανονισμό και Διαδικασίες Ασφάλειας και Υγιεινής που αφορά στους αθλούμενους των τμημάτων και στον οποίο προβλέπεται η παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος ή υγειονομικού επεισοδίου καθώς και η καταλληλότητα και συνεχή ετοιμότητα του υγειονομικού προσωπικού.
 • Ασκεί εποπτεία επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων που καθορίζονται με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών.Με την απόφαση αυτή η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ’ αντιστοιχία προς τους οικείους δήμους, εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται στην εποπτεία καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαστικό ζήτημα.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.