Print Friendly, PDF & Email

Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών


Διεύθυνση:Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, 15124, Μαρούσι
Τηλέφωνα:213.2038.010 – 019
E-Mail:logistirio@maroussi.gr

Αρμοδιότητες:

 • Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχου και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων συμβάσεων, τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων για κάθε δαπάνη.
 • Εκδίδει Χρηματικά Εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.
 • Μεριμνά για τη σύσταση, ενεργοποίηση και απόδοση της πάγιας προκαταβολής.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
 • Μεριμνά για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 • Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών των αποδόσεων των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αμαρουσίου και παρέχει πληροφορίες στις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες σχετικά με τα αρμόδια υπόλοιπα των πιστώσεων.
 • Παρέχει βεβαίωση, πάνω στα σχέδια των αποφάσεων−προτάσεων αναλήψεως υποχρεώσεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης.
 • Παρακολουθεί τους υπολόγους των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και μεριμνά για τον καταλογισμό των υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο του ισολογισμού του Δήμου (άρθρο 163, παρ. 6 του Ν. 3463/2006.
 • Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.
 • Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις δράσεις αυτές.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Ειδικότερα, μέσα στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και προκειμένου για την βέλτιστη λειτουργικότητα του συνιστώνται οι Μονάδες που αναφέρονται στο Άρθρο 2 του παρόντος. Οι αρμοδιότητες των ως άνω περιγράφονται στην συνέχεια.