Δημότες – Αναρτήσεις διάφορες

Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Για την προκύρηξη πατήστε εδώ

Προκήρυξη για τη στελέχωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΔ

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Προσωπικά Δεδομένα, Υπεύθυνος Προστασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) 1. Ο Δήμος Αμαρουσίου, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011, ΦΕΚ Α 138), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την […]

Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας Εργαζομένων και κατ’ εξαίρεση μετακίνησης Πολιτών

Μπορείτε να κατεβάσετε τις Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας Εργαζομένων και κατ’ εξαίρεση μετακίνησης Πολιτών: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Δείτε και τις 18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ «ΑΜΑΛΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΕΛΕΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΕΜΠΕΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ «ΑΜΑΛΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΕΛΕΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΕΜΠΕΣΟΥ.   Σχετικά αρχεία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ «ΑΜΑΛΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΕΛΕΩΝ» ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΕΜΠΕΣΟΥ

Προγράμματα εκλογής για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26/5/2019

Σε συνέχεια των με αρ.πρωτ. 38431 και 38434 – 18/5/2019 εγγράφων του Υπ.Εσωτερικών, αναρτούμε τα προγράμματα εκλογής για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, καθώς και τα Εκλογικά τμήματα για τις εκλογές του Μαΐου 2019..   Σχετικά αρχεία Πρόγραμμα εκλογής Δημοτικών Εκλογών Μαΐου 2019 Πρόγραμμα εκλογής Περιφερειακών Εκλογών Μαΐου 2019 Εκλογικά Τμήματα (καταστήματα ψηφοφορίας) Εκλογών Μαΐου […]

Ηλεκτρονική καταχώρηση των υποψηφίων των συνδυασμών (Πρωτοδικείο Αθηνών)

Επισυνάπτεται έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών για την ηλεκτρονική καταχώρηση των υποψηφίων των συνδυασμών.   Σχετικά αρχεία Ηλεκτρονική καταχώρηση των υποψηφίων των συνδυασμών (Πρωτοδικείο Αθηνών)

Ενημέρωση των επαγγελματιών για καταγραφή και αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στο Δήμο μας

Σας γνωρίζουμε ότι με τα με αρ. πρωτ. 40027/15038/19-05-2016, 52286.2901/ 14-07-2017 και 41847/2227/17-07-2017 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ζητήθηκε η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2946/2001 , όπως αυτός ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: 1. Η αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και των παράνομων επιγραφών γίνεται με απόφαση του Δημάρχου. Ο Δήμος υποχρεούται να αφαιρέσει […]

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ)», επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση για πλήρωση θέσεων 6 (έξι) ανασφάλιστων έφηβων και νέων, αμφοτέρων των φύλων, ηλικίας 14-21 ετών με ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση (ωφελούμενοι) και τους […]

Skip to content