Δημότες – Αναρτήσεις διάφορες

Eπαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ωφελούμενων στο Πρόγραμμα “ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ- ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ”

Eπαναπροκήρυξη της πρόσκλησηςεκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή ωφελούμενων στο Πρόγραμμα “ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ- ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ” της Πράξης “ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ- ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524. ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 17.02.2021

Περίληψη Κύριας Παρέμβασης του σωματείου με την επωνυμία «Θρησκευτικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών Αμαρουσίου η Αγία Μαρίνα»

Κοινοποιείται η περίληψη κύριας παρέμβασης του σωματείου με την επωνυμία «Θρησκευτικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών Αμαρουσίου η Αγία Μαρίνα» η οποία συζητείται την 13/4/2021 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Σχετικά Αρχεία Περίληψη Κύριας Παρέμβασης

Περίληψη Αίτησης του σωματείου με την επωνυμία «Θρησκευτικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών Αμαρουσίου η Αγία Μαρίνα»

Κοινοποιείται η περίληψη αίτησης του σωματείου με την επωνυμία «Θρησκευτικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών Αμαρουσίου η Αγία Μαρίνα» η οποία συζητείται την 13/4/2021 ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Σχετικά Αρχεία Περίληψη Αίτησης    

Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Για την προκύρηξη πατήστε εδώ

Προκήρυξη για τη στελέχωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΕΑΔ

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Προσωπικά Δεδομένα, Υπεύθυνος Προστασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) 1. Ο Δήμος Αμαρουσίου, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011, ΦΕΚ Α 138), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την […]

Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας Εργαζομένων και κατ’ εξαίρεση μετακίνησης Πολιτών

Μπορείτε να κατεβάσετε τις Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας Εργαζομένων και κατ’ εξαίρεση μετακίνησης Πολιτών: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Δείτε και τις 18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ «ΑΜΑΛΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΕΛΕΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΕΜΠΕΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ «ΑΜΑΛΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΕΛΕΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΕΜΠΕΣΟΥ.   Σχετικά αρχεία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ «ΑΜΑΛΕΙΟΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΕΛΕΩΝ» ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΕΜΠΕΣΟΥ

Προγράμματα εκλογής για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26/5/2019

Σε συνέχεια των με αρ.πρωτ. 38431 και 38434 – 18/5/2019 εγγράφων του Υπ.Εσωτερικών, αναρτούμε τα προγράμματα εκλογής για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, καθώς και τα Εκλογικά τμήματα για τις εκλογές του Μαΐου 2019..   Σχετικά αρχεία Πρόγραμμα εκλογής Δημοτικών Εκλογών Μαΐου 2019 Πρόγραμμα εκλογής Περιφερειακών Εκλογών Μαΐου 2019 Εκλογικά Τμήματα (καταστήματα ψηφοφορίας) Εκλογών Μαΐου […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο