Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλες της σχολικές μονάδες της πόλης και ενημέρωση των μαθητών από το Δήμο Αμαρουσίου.

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 200KB|


|donwload file .jpg 150KB|


 


Ο Δήμος Αμαρουσίου ευαισθητοποιημένος και πρωτοπόρος σε θέματα ανακύκλωσης συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο:«Σχολεία για την Ανακύκλωση».  

Στόχος αυτής της δράσης  είναι η ευαισθητοποίηση, αλλά και η   συνειδητοποίηση από τους μαθητές ότι η ανακύκλωση είναι πολύ σημαντική για όλους μας και αποτελεί θέμα προσωπικής και συλλογικής προσπάθειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Περιβάλλοντος του Δήμου Αμαρουσίου με σύνθημα «τίποτα δεν πάει χαμένο»   πραγματοποιεί ενημερωτικές επισκέψεις σε όλες τις σχολικές μονάδες της πόλης.        
Παράλληλα, σε κάθε σχολική μονάδα από τις 37 που υπάγονται στο Δήμο Αμαρουσίου τοποθετεί ένα μπλε κάδο για τα καθημερινά υλικά και  έναν πράσινο για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης επισκέφθηκε το 6Ο Δημοτικό  Σχολείο Αμαρουσίου και κάλεσε τους μαθητές να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια για ένα περιβάλλον περισσότερο φιλικό και ανθρώπινο. Μεταξύ άλλων ο κ. Πατούλης ανέφερε:
« Εσείς αποτελείτε το βασικό πυρήνα, που θα αλλάξει τη νοοτροπία μας, όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Με γνώμονα την αρχή ότι η πρόληψη είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία, σας καλώ όλους να υποστηρίξουμε ζεστά αυτή την προσπάθεια για ένα περιβάλλον περισσότερο φιλικό και ανθρώπινο που το έχουμε πολύ ανάγκη στις μέρες μας, ώστε να αποτελέσουμε Δήμο πρότυπο για την υπόλοιπη κοινωνία.»

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Περιβάλλοντος Αντώνης Παρτσινέβελος απευθυνόμενος στα παιδιά για το στόχο του προγράμματος υπογράμμισε:
« Η φυσική μας παρουσία εδώ δεν αποβλέπει σε μία απλή ενημέρωση για το πρόγραμμα. Στόχος είναι η συνειδητοποίηση ότι υλικά που μέχρι πρότινος τα θεωρούσαμε σκουπίδια αποτελούν πλέον υλικά χρήσιμα που με την κατάλληλη επεξεργασία αποτελούν αξιοποιήσιμη πρώτη ύλη.
« Τίποτα δεν πάει χαμένο» είναι το σύνθημα μας. Ποτέ πια χαρτί, γυαλί, μέταλλο ή πλαστικό στα σκουπίδια. Πλέον όλα αυτά δεν τα πετάμε αλλά τα «τακτοποιούμε» μέσα στον μπλε κάδο. Τους κάδους αυτούς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως προσωρινούς αποθηκευτικούς χώρους και όχι ως σκουπιδόκουτα.
Ομοίως οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που κατέληγαν στα σκουπίδια πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτελούν πολύτιμη περιουσία, η οποία διαχωρίζεται, θρυματίζεται απομονώνονται όλα τα επιβλαβή στοιχεία που καταστρέφουν το περιβάλλον, ενώ τα υλικά τους επαχρησιμοποιούνται».                            

Για τη σημασία της ανακύκλωσης ο  Πρόεδρος του Οργανισμού Περιβάλλοντος υπογραμμίζει:
 
• Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισης
• Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση
• Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπογείων υδάτων( ελαφρύνεται έτσι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος)
• Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών
• Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση ( ή μη αύξηση των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης
• Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για τη διάσωση του πλανήτη
Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στη βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής
           


Μετάβαση στο περιεχόμενο