Το ψήφισμα της ΚΕΔΕ κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ υιοθέτησε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου στη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2016  αποφάσισε κατά πλειοψηφία την υιοθέτηση του ψηφίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ, μέσω της ένταξης της στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. 

Το ψήφισμα  κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αποφασίστηκε ομόφωνα κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γιώργου Πατούλη.  

ΨΗΦΙΣΜΑ:

«Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, μέσω της ένταξης στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. Καταδικάζει την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Θεωρεί ότι:

  • Το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.
  • Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των πολιτών, άρρηκτα συνδεδεμένο με το δικαίωμα στη ζωή, στην υγιεινή και στη ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
  • Η ΕΥΔΑΠ πρέπει να παραμείνει δημόσιος οργανισμός στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι να μετατραπεί σε μέσο κερδοσκοπίας ιδιωτικών συμφερόντων.
  • Η πώληση σε ιδιωτικά συμφέροντα δημοσίων υπηρεσιών ύδρευσης, όπου εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν απέτυχε, αφού οδήγησε σε κατακόρυφη άνοδο της τιμής του νερού και σε υποβάθμιση της ποιότητάς του, με αποτέλεσμα στο τέλος να επιστρέψουν είτε στο δημόσιο, είτε στους Δήμους.

Η ΚΕΔΕ ζητά:

  • Να εξαιρεθεί η ΕΥΠΑΠ από την ένταξη στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.
  • Να κατοχυρωθεί στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση ο κοινωνικός έλεγχος και η δημόσια διαχείριση του κύκλου του νερού.

Η ΚΕΔΕ δηλώνει ότι συντάσσεται με όλους όσους πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια κοινωνική συμμαχία, ώστε να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο ο κύκλος του νερού και να καταστεί η ΕΥΠΑΠ δημόσιος, κοινωφελής και οικονομικά υγιής οργανισμός.»

Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρω Ψήφισμα συμπεριλαμβάνονται και η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΕΥΑΘ Α.Ε.

Επισυνάπτεται το απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της 19ης Συνεδρίασης.  

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο