Το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείου του Δήμου Αμαρουσίου καλεί τους μαρουσιώτες να ενισχύσουν με ιστορικά αντικείμενα τις προθήκες του

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 84 KB|


 


 


Ενόψει της μεταστέγασης του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Αμαρουσίου, καλούνται όσοι επιθυμούν να δωρίσουν αντικείμενα σχετικά με την ιστορία και την παράδοση του Αμαρουσίου (π.χ. φωτογραφίες, μικροεργαλεία επαγγελμάτων, κοσμήματα, εξαρτήματα παραδοσιακών ενδυμασιών, έγγραφα), να τα προσκομίσουν κατόπιν επικοινωνίας  με το Ι.Λ.Μ.Α μέχρι τις 16 Απριλίου 2010.


Πολύτιμες επίσης θα είναι προφορικές πληροφορίες και μαρτυρίες.


Ώρες επικοινωνίας :  9:00 π. μ.− 14:00 μ.μ.


Τηλέφωνα επικοινωνίας:  210 6128538, 210 6128876, κ. Ειρ. Λούη


Ηλεκτρονική διεύθυνση: ilma@maroussi.gr
 


 


Μετάβαση στο περιεχόμενο