Δωρεάν και αναβαθμισμένη για τους Δημότες της πόλης η Δημοτική Συγκοινωνία Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 125 KB|


 


 


Την επιβολή χαμηλού  κομίστρου στους μη δημότες- χρήστες της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα εξετάσει εκπονώντας μελέτη, η Κοινωφελής Επιχείρηση Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας


Την ανάθεση μελέτης στην Κοινωφελή Επιχείρηση Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας περί του τρόπου επιβολής κομίστρου στους χρήστες της Δημοτικής Συγκοινωνίας, που δεν είναι κάτοικοι ή δημότες Αμαρουσίου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 23ης  Μαρτίου 2010.


Στην απόφαση αυτή προχώρησε η Δημοτική Αρχή της πόλης για τρεις κυρίως λόγους.


Πρώτον, για να εξακολουθήσουν και στο μέλλον οι κάτοικοι και οι δημότες της πόλης μας να απολαμβάνουν δωρεάν τις υπηρεσίες της Δημοτικής Συγκοινωνίας Αμαρουσίου.


Δεύτερον, για να εξασφαλισθούν πρόσθετοι πόροι, με τους οποίους θα χρηματοδοτηθεί η αναβάθμιση των υπηρεσιών της Δημοτικής Συγκοινωνίας, χωρίς να επιβαρυνθούν επιπλέον οι κάτοικοι της πόλης μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών.


Τρίτον, για να ανατραπεί μια άδικη κατάσταση που μέχρι σήμερα ισχύει, κατάσταση που θέλει να είναι περισσότεροι οι χρήστες της Δημοτικής Συγκοινωνίας που δεν είναι κάτοικοι ή δημότες της πόλης, άρα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.


 Σε αντίθεση με τους κατοίκους ή τους δημότες που ενώ χρησιμοποιούν λιγότερο τη συγκεκριμένη υπηρεσία, ουσιαστικά είναι αυτοί που αποκλειστικά την χρηματοδοτούν.


Για να καταλήξει η Διοίκηση του Δήμου στην απόφαση να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για την επιβολή κομίστρου, προηγήθηκαν μια σειρά από μετρήσεις που πραγματοποίησε η Κοινωφελής Επιχείρηση  Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας του Δήμου Αμαρουσίου.


Συγκεκριμένα από τις μετρήσεις αυτές προέκυψε ( η τελευταία έγινε τον Μάρτιο του 2010) ότι το 60% όσων μετακινούνται δωρεάν με τη Δημοτική Συγκοινωνία, είναι κάτοικοι ή δημότες άλλων πόλεων.


Αυτό έχει ως συνέπεια 2.800.000 επιβάτες σε ετήσια βάση να μετακινούνται δωρεάν στην πόλη, σε βάρος των κατοίκων της, που «επιδοτούν» τις μετακινήσεις τους μέσω των Δημοτικών τελών.


Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διαρκή ανάγκη εξεύρεσης νέων πόρων για την εύρυθμη λειτουργία της Συγκοινωνίας, ουσιαστικά υποχρεώνει το Δήμο Αμαρουσίου να προχωρήσει στην αναζήτηση τρόπων που θα του επιτρέψουν να συνεχίσει να παρέχει και στο μέλλον την υπηρεσία αυτή.


Χωρίς όμως να επιβαρύνει δυσανάλογα τους δημότες και να υποθηκεύει με χρέη τις επόμενες γενιές της πόλης.


Το ετήσιο κόστος της Δημοτικής Συγκοινωνίας ανέρχεται σε περίπου 5.500.000 ευρώ.


Ήδη τα 10 πρώτα χρόνια της λειτουργίας της επιβάρυνε τους προϋπολογισμούς του Δήμου με περισσότερα από 55.000.000 ευρώ. 


Το μεγάλο αυτό οικονομικά φορτίο για τις καθημερινές μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών, είναι άδικο να συνεχίσει να το πληρώνει αποκλειστικά ο Μαρουσιώτικος λαός.


Σε κάθε περίπτωση οι δημότες και κάτοικοι της πόλης θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν δωρεάν τη Δημοτική Συγκοινωνία.


Και από πλευράς Δήμου θα είναι συνεχής η προσπάθεια για την παροχή  ποιοτικών υπηρεσιών, για την αναβάθμιση και  ανανέωση του στόλου των οχημάτων, την αναβάθμιση των τεχνικών υποδομών της υπηρεσίας, την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στα όρια της πόλης.  


Οι κάτοικοι και οι δημότες του Αμαρουσίου θα έχουν σύντομα στη διάθεσή τους την «Κάρτα Δημότη»,  η οποία θα τους παρέχει μία σειρά από προνόμια, όπως η δωρεάν μετακίνηση με τη Δημοτική Συγκοινωνία, η χωρίς εισιτήριο συμμετοχή σε πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις του Δήμου, η παροχή  υπηρεσιών πρόληψης της υγείας σε νοσοκομεία της πόλης, η έκπτωση σε είδη και προϊόντα στα καταστήματα που Εμπορικού Κέντρου της πόλης, κλπ.
 


 


Μετάβαση στο περιεχόμενο