Πρόταση για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, κατέθεσε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης

Print Friendly, PDF & Email

Σε μια χρονική συγκυρία όπου το ζήτημα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας προς όφελος της χώρας και των πολιτών βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, κατέθεσε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών πρόταση για τη συνεκμετάλλευση και αξιοποίηση από τους Δήμους των ακινήτων της ΚΕΔ που βρίσκονται στα όρια τους. Καθώς και την επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης των Κληροδοτημάτων, το οποίο είναι απαρχαιωμένο και εξαιρετικά δυσκίνητο.

Η πρόταση του Δημάρχου Αμαρουσίου στηρίζεται σε τρεις άξονες:

Πρώτον, στο ότι η περιουσία της ΚΕΔ είναι διάσπαρτη σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να μην γνωρίζει επακριβώς ούτε το μέγεθος της, αλλά ούτε την αξία της. Και αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατη την αξιοποίηση της. Σε αντίθεση με τους ΟΤΑ, οι οποίοι τη γνωρίζουν καλύτερα από όλους, αφού τα ακίνητα αυτά βρίσκονται στα όρια τους.

Δεύτερον, στην ανάγκη να ενισχυθούν οικονομικά οι ΟΤΑ , ενόψει μάλιστα της εφαρμογής του Καλλικράτη. Και η συνεκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας , θα αποφέρει έσοδα στους Δήμους χωρίς να χρειαστεί τα έσοδα αυτά να αποδοθούν από την Κεντρική Εξουσία μέσω της αύξησης των φόρων και των ελλειμμάτων. Αλλά μέσα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Τρίτον, με τον τρόπο αυτό και εάν υπάρξει συμμετοχή των Δήμων στο εγχείρημα, η όποια αξιοποίηση θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και θα προβλέπει χρήσεις που θα τυγχάνουν της αποδοχής των τοπικών κοινωνιών. Στοιχείο που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για την προώθηση οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου που στηρίζεται στην αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας. ʼλλωστε, τα πιο επιτυχημένα μέχρι σήμερα παραδείγματα ανάλογων προσπαθειών στη χώρα μας, είναι αυτά στα οποία συμμετέχουν οι Δήμοι.

Η πρόταση αυτή που κατέθεσε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης στον Υπουργό Εσωτερικών θα εξειδικευτεί ακόμη περισσότερο από ομάδα ειδικών και θα παρουσιαστεί στα όργανα της Αυτοδιοίκησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο