ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 22-23

Print Friendly, PDF & Email

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως σαράντα πέντε (45) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού γυμναστών – προπονητών διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. – με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων περιόδου 2022-2023.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 02-09-2022

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 12-09-2022​

ΑΙΤΗΣΗ ΚΦΑ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΚΦΑ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 22-23

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 22-23 ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 22-23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23-09-2022

 

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών φυσικής αγωγής διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1.558/30-08-2022  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της Επιχείρησης, για την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών φυσικής αγωγής διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων  Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: ​Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από τη Δευτέρα 26-09-2022 μέχρι και την Τετάρτη 28-09-2022 (μέχρι και τις 14.00 μ.μ.).

Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 85, 1ος όροφος, τηλ. 210-8056314-5 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και συγκεκριμένα την Τετάρτη ​ 28-09-2022 (μέχρι και τις 14.00 μ.μ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

30-09-2022

Ανάρτηση Οριστικών  Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών φυσικής αγωγής διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1.558/30-08-2022  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της Επιχείρησης, για την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών φυσικής αγωγής διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων  Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο