Προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ .  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  465.500,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 31-05-2016 στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι. Λήξη παράδοσης προσφορών ώρα 10.00 π.μ.

 

1.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3.ΠΡ/ΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5.ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.ΕΣΥ

7. ΤΕΧΝ . ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9. ΕΞΩΦ ΣΑΥ ΦΑΥ

10.ΣΑΥ – ΦΑΥ

11.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ 64ΧΖΩΨ9-1Ξ0

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο