Προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ .  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  300.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 17-05-2016 στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι. Λήξη παράδοσης προσφορών ώρα 10.00 π.μ.

 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

6.ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

7. ΕΣΥ

8. ΤΕΧΝ . ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

10.ΕΞΩΦ. ΣΑΥ – ΦΑΥ

11.ΣΑΥ – ΦΑΥ

12.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΩΖΞΜΩΨ9-8Ρ7

Μετάβαση στο περιεχόμενο