Ο Δήμος Αμαρουσίου μεταξύ των πρώτων Δήμων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα «Δι@ύγεια»

Print Friendly, PDF & Email|download file .jpg 46 KB|


Γ. Πατούλης: Το όραμα μας περί διαφάνειας επιβεβαιώνεται


Με επιτυχία ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος ‘Δι@ύγεια’ στο Δήμο Αμαρουσίου και στους εποπτευόμενους φορείς του, σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας των διοικητικών και αυτοδιοικητικών πράξεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Το Μαρούσι είναι από τους πρώτους Δήμους  που εντάχθηκε στο πρόγραμμα ‘Δι@ύγεια’, αναρτώντας στο διαδίκτυο κάθε απόφαση ή πράξη, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται (Νόμος 3852/2010).


Το πρόγραμμα ‘Δι@ύγεια’ εφαρμόζεται σε όλους τους ΟΤΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Καλλικράτης’ και προϋποθέτει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών, καθώς επίσης και εξοικείωση του στελεχιακού δυναμικού στις σύγχρονες τεχνολογίες.


Το Μαρούσι ήταν απόλυτα προετοιμασμένο και σε αυτό τον τομέα, καθώς η Δημοτική Αρχή από την προηγούμενη θητεία της πρωτοπορώντας συνέδεσε τη λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του με το διαδραστικό ιστοχώρο (portal) του, θεσπίζοντας διαδικασίες διαφάνειας στις συναλλαγές του Δήμου και έχοντας παράλληλα εργαζόμενους άριστα καταρτισμένους στις νέες τεχνολογίες.


Ενόψει της εφαρμογής του προγράμματος, για την πληρέστερη ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου διεξήχθη συνάντηση, παρουσία του Δημάρχου κ. Γιώργου Πατούλη, των Αντιδημάρχων, του Γενικού Γραμματέα και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Δήμου.


Στη συνέχεια για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης συστάθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) από 32 μέλη – υπαλλήλους από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.


Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαβούλευσης κ. Στέφανου Τσιπουράκη, λειτούργησε πιλοτικά ένα μήνα πριν την εφαρμογή του προγράμματος ‘Δι@ύγεια’ αναπτύσσοντας τη σχετική διαδικασία και προετοιμάζοντας τις υπηρεσίες για την απρόσκοπτη εφαρμογή του.


Έτσι κάθε δημότης μπορεί να επισκεφθεί εκτός από την ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου http://www.maroussi.gr και την αντίστοιχη σελίδα http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_amaroussiou για να ενημερωθεί για κάθε απόφαση – δράση του Δήμου και των φορέων του.


Με την ευκαιρία της εφαρμογής του προγράμματος Δι@γεια ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης δήλωσε:
‘Στόχος της Δημοτικής Αρχής και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας ήταν η άμεση ενημέρωση του πολίτη σε θέματα που αφορούσαν τον ίδιο και τη γειτονιά του. Με την εφαρμογή πλέον του προγράμματος ‘Δι@ύγεια’ που σκοπό έχει την πληρέστερη ενημέρωση του πολίτη μέσω του διαδικτύου, το όραμα μας περί διαφάνειας επιβεβαιώνεται. Υποστηρίζουμε τις ανοικτές διαδικασίες και προσβλέπουμε σε ενεργούς πολίτες και στη συμμετοχή όλων μας για μια σύγχρονη πόλη, πιο φιλική και πιο ανθρώπινη’.

Μετάβαση στο περιεχόμενο