Επικαιροποιήσεις Κυκλοφοριακών Μελετών Π.Ε. στο Δήμο Αμαρουσίου – Π.Ε.Σωρού

Print Friendly, PDF & Email
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΡΟΥ
 
3.1. Εισαγωγή-  σημερινή κατάσταση  
Η περιοχή του Σωρού στο μεγαλύτερο τμήμα της είναι αμιγούς κατοικίας. Εξαιρείται, όμως, η ζώνη του Ιατρικού Κέντρου η οποία παρουσιάζει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα (δηλ. μίξη χρήσεων, υψηλούς φόρτους, ανεπαρκές οδικό σύστημα, καταστρατήγηση της στάθμευσης κλπ). Στην προγενέστερη κυκλοφοριακή μελέτη του 2010, η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται ως υποπεριοχή Α. Οι υποπεριοχές Β και Γ αφορούν στα λοιπά τμήματα του Σωρού τα οποία στην πλειονότητα τους είναι περιοχές κατοικίας με εξαίρεση τις ακμές των ΟΤ επί της οδού Σωρού οι οποίες παρουσιάζουν χρήσεις γενικής κατοικίας και τοπικού κέντρου.
 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα  με την μελέτη του 2010 η όλη περιοχή του Σωρού διαιρέθηκε σε τρεις υποπεριοχές,: 
α. ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ A  ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΡΟΥ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ- Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
  
β. ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ  Β ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΡΟΥ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ- ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΗΣ- ΚΕΚΡΟΠΟΣ
 
γ. ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΗ Γ  ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ  ΣΩΡΟΥ
 
Στην υποπεριοχή A κυρίαρχη είναι η παρουσία του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ καθώς και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων με δεκάδες εργαζόμενους. Στην ίδια υποπεριοχή βρίσκεται και μία ζώνη κατοικιών. Πρόκειται για χαρακτηριστική και αποφευκτέα μείξη χρήσεων γης :επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατοικίας. Μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων εργαζομένων και επισκεπτών κατακλύζει  όλη την αυτή την υποπεριοχή  ,σε μια προσπάθεια των τελευταίων  να εξεύρουν  θέσεις στάθμευσης –πέραν των προσφερόμενων  από τα οργανωμένα πάρκινγκ. 
 
3.2.  Προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
 
Στα πλαίσια επικαιροποίησης των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , με βάση την κτηθείσα εμπειρία με την επί 10ετία περίπου λειτουργία των ρυθμίσεων αυτών , και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις γενόμενες παρατηρήσεις και τα νεότερα δεδoμένα, όσο και τα αιτήματα του Συλλόγου κατοίκων της περιοχής, προτείνονται τα εξής:
 
1. Μονοδρόμηση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως  από την οδό Κονίτσης προς και μέχρι την οδό Μεσογείων. Το υπόλοιπο τμήμα της οδού αυτής διατηρείται ως έχει (αμφίδρομος).
2. Μονοδρόμηση της οδού Κονίτσης  από την οδό Άρτης  προς και μέχρι την οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Το υπόλοιπο τμήμα της οδού αυτής διατηρείται ως έχει (αμφίδρομος).
3. Μονοδρόμηση της οδού Άρτης  από την οδό Μεσογείων προς και μέχρι την οδό Μαραθωνοδρόμου.  
4. Μονοδρόμηση της οδού Άρτης  από την οδό Κονίτσης προς και μέχρι την οδό Μαραθωνοδρόμου.  
5. Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών με μπουτόν πιέσεως (επενέργεια για πεζούς) και διάβαση πεζών στην οδό  Σωρού, στο ύψος της οδού Αμμοχώστου.
6. Καθορίζεται  όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα καθ’ όλο το μήκος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.
 H οδός Εθνικής Αντιστάσεως είναι μία οδός με αμφίδρομη κατεύθυνση και πλάτος 5,80μ.Εχει διαμορφωμένα πεζοδρόμια.
Η οδός Κονίτσης στο τμήμα της από την οδό Κέκροπος μέχρι την οδό Εθνικής Αντιστάσεως είναι μία οδός με αμφίδρομη κατεύθυνση και παρουσιάζει οφιοειδή μορφή και μεταβλητό πλάτος. Στο πρώτο τμήμα της (μέχρι την οδό Λευκών) έχει πλάτος από 5- 4μ και δεν  είναι πλήρως διανοιγμένη στο πλάτος της, δεν έχει πεζοδρόμια. Στο δεύτερο τμήμα της (μετά την οδό Λευκών)  έχει πλάτος 3-4μ. κυμαινόμενο, ελλείπουν πεζοδρόμια και δεν είναι διανοιγμένη στο πλάτος της..
Η οδός  Άρτης έχει μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά. Είναι αμφίδρομος , διαθέτει στο μεγαλύτερο μήκος της πεζοδρόμια. Το πλάτος της είναι κυμαίνεται περί τα 5,5μ. Σε σημείο περί τα 30μ. πάνω από την οδό Μαραθωνοδρόμου υπάρχει συστάδα δένδρων που διαμορφώνει στένωση  στην οδό Άρτης και εκεί το πλάτος της είναι  3,5μ.
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η οδός Εθνικής Αντιστάσεως έναντι της οδού Κονίτσης (STOP στην οδό Κονίτσης)
Η οδός Άρτης  έναντι της οδού Μαραθωνοδρόμου(STOP στην οδό Άρτης)
 
3.3. Η φιλοσοφία των προτάσεων
H οδός Εθνικής Αντιστάσεως είναι μία οδός με αμφίδρομη κατεύθυνση από/προς τις κεντρικές αρτηρίες   Μεσογείων και Σωρού. 
Το πλάτος της οδού είναι 5,80μ. και δεν είναι δυνατόν να υποδεχτεί την αμφίδρομη αυτή  κίνηση.   
Προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού αυτής σε μεγάλο μήκος της με κατεύθυνση από την οδό Σωρού προς την οδό Μεσογείων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο περικόπτεται η αντίθετη κίνηση (κίνηση από βορρά προς νότο): σύμφωνα με τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό της όλης περιοχής (βλ.  κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Κοκκινιάς*) αυτή πρέπει να εξυπηρετείται από την οδό  Κέκροπος,  η οποία σήμερα υποχρησιμοποιείται.
Η κίνηση από την οδό Κέκροπος θα κατευθύνεται αριστερά προς την οδό Κονίτσης  και στη συνέχεια δεξιά στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.
 Ταυτόχρονα γίνεται μονοδρόμηση  της  γειτονικής οδού Άρτης, σε τρόπο ώστε αυτή να μην αποτελέσει εναλλακτική λύση έναντι της οδού Εθνικής  Αντιστάσεως. 
Η τεχνική των δύο αντίθετων φορών στον ίδιο δρόμο (Αρτης) είναι συνήθης τακτική της επιστήμης της Κυκλοφοριακής Τεχνικής  για την αποτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας.**  
Το ισοζύγιο στάθμευσης επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως θα βελτιωθεί υπέρ της στάθμευσης , λόγω της μονοδρόμησης. Θα καθοριστούν νόμιμες θέσεις στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού που μονοδρομείται (προς την αριστερή πλευρά , όπως κατερχόμαστε).
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: αύξηση θέσεων κατά 25 νόμιμες θέσεις στάθμευσης.
 
*Εγκεκριμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη Π.Ε. Κοκκινιάς Δήμου Αμαρουσίου, Μελέτη με τίτλο «Προτάσεις κυκλοφοριακών επεμβάσεων  στον Δήμο Αμαρουσίου»  , 2010.
 
** Ευ. Ματσούκη: Τεχνικές Κυκλοφοριακής Διευθέτησης έκδοση Πανεπιστημίου Πατρών, 2009.
 
 
Ακόμη  προτείνεται η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών με επενέργεια (μπουτόν πιέσεως) επί της οδού Σωρού και αντίστοιχη διάβαση πεζών στο ύψος περίπου της οδού Αμμοχώστου ώστε να εξυπηρετηθούν οι συχνές διελεύσεις πεζών που επισυμβαίνουν εκεί ( υπάρχουν στη θέση αυτή  αρκετές διελεύσεις προς /από ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό  που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή).
Σημ. Η οδός Αμμοχώστου είναι πεζόδρομος στο ένα από τα δύο τμήματά της όπου συναντά την οδό Σωρού, και ως εκ τούτου δεν νοείται φωτεινή σηματοδότηση οχημάτων στη διασταύρωση Σωρού/Αμμοχώστου.
Η συγκεκριμένη θέση για την προτεινόμενη διάβαση πεζών θα είναι μπροστά από φαρμακείο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Σωρού/ Αμμοχώστου . Το πλάτος της οδού Σωρού στο σημείο αυτό είναι περίπου 12μ., ενώ δεν έχει πεζοδρόμια.
Εξάλλου σημειώνεται ότι η οδός Σωρού σε όλο το μήκος της δεν έχει άλλη σηματοδοτούμενη διάβαση πεζών, ούτε φωτεινούς σηματοδότες.
Είναι ένας δρόμος  ταχείας κυκλοφορίας με πλάτος 12μ. και  ικανοποιητικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, πλήρως ασφαλτοστρωμένος χωρίς διαβάσεις πεζών ( υπάρχει μία μη σηματοδοτούμενη διάβαση πεζών στο ύψος της οδού Ζεκάκου).
 
3.4. Άλλες προτάσεις
 
-Διανοίξεις δρόμων. Προτείνεται κατά προτεραιότητα η διάνοιξη των εξής οδών ή τμημάτων οδών  
-ΠΡΕΜΕΤΗΣ
-ΚΑΛΤΕΖΩΝ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο