Επικαιροποιήσεις Κυκλοφοριακών Μελετών Π.Ε. στο Δήμο Αμαρουσίου – Ανάβρυτα-Αγγελόπουλου

Print Friendly, PDF & Email
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
2.1. Υφιστάμενη κατάσταση
 
Η περιοχή Αναβρύτων του Δήμου Αμαρουσίου είναι μία περιοχή αμιγούς κατοικίας η οποία εκτείνεται προς τα δεξιά του ανερχόμενου ρεύματος του κινούμενου επί της Λεωφόρου Κηφισίας.
Η περιοχή αυτή γειτνιάζει προς βορρά με το Κτήμα Συγγρού και στη συνέχεια με το Δήμο Κηφισιάς και προς τα ανατολικά με το Δήμο  Πεντέλης-Μελισσίων. Προς νότο μέσω της οδού Λεωφόρου Πεντέλης συνορεύει με την περιοχή Κοκκινιάς του Δήμου Αμαρουσίου. Προς τα δεξιά του ανερχόμενου προς Κηφισιά ρεύματος της οδού Ευκαλύπτων βρίσκεται το Κτήμα Καρέλλα. 
Η περιοχή του Κτήματος Αγγελοπούλου οριοθετείται μεταξύ του Κτήματος Καρέλλα και της οδού Τζον Κορρέ (τ. Φοινίκων) από τη μία πλευρά. Και του ρέματος Σαπφούς και της ομώνυμης οδού Σαπφούς από την άλλη-κατά την  οποία  γειτνιάζει με τη  περιοχή Νέα Λέσβος του Δήμου Αμαρουσίου.
 
2.2. Ιεράρχηση  οδών με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους
Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου έγινε με βάση τη λειτουργική κατάταξη των οδών, το σκοπό δηλαδή που εξυπηρετεί ο κάθε δρόμος, και εν συνεχεία οι δρόμοι κατατάχτηκαν ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Έτσι οι δρόμοι κατατάχτηκαν στις πιο κάτω κατηγορίες:
• Αρτηρίες, με υψηλούς φόρτους που εξυπηρετούν κυρίως μεγάλου μήκους διαμπερείς κινήσεις. Είναι οι δρόμοι με υψηλά γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Όπως φαίνεται στο σχέδιο 2.1 οι αρτηρίες είναι:
 Λεωφόρος Κηφισίας
Πρόκειται για μία λεωφόρο με φωτεινούς σηματοδότες και τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση. Υπάρχει διαχωριστική νησίδα και μεταλλικά στηθαία  για το διαχωρισμό των δύο ρευμάτων. Από πλευράς φόρτου, βρίσκεται στα όρια του επιπέδου εξυπηρέτησης ενώ τις ώρες αιχμής είναι κορεσμένη. (σύμφωνα με μετρήσεις της παλαιότερης μελέτης ). 
 Πεντέλης
Η οδός αποτελείται από τέσσερις συνολικά λωρίδες, δύο ανά κατεύθυνση με διαχωριστική νησίδα. Υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και διαβάσεις πεζών. Το ρεύμα προς Μελίσσια δεν συναντά  ιδιαίτερα προβλήματα ενώ μεγάλοι φόρτοι οχημάτων συγκεντρώνονται  στην κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω  των φωτεινών σηματοδοτών  στη διασταύρωση των δύο δρόμων.
• Συλλεκτήριες οδοί, με μέτριες έως υψηλές  ταχύτητες που διοχετεύουν την κυκλοφορία από τις αρτηρίες στις τοπικές οδούς και αντίστροφα.
Οι συλλεκτήριες οδοί είναι:
 Ευκαλύπτων
Η οδός αυτή έχει διπλή κατεύθυνση σε όλο το μήκος της. Αναπτύσσεται σε δύο  σχεδόν παράλληλους κλάδους. Διακινεί κυρίως κυκλοφορία προς την περιοχή του Δήμου Κηφισιάς, αλλά και προς τις τοπικές οδούς των περιοχών Αναβρύτων και Αγγελοπούλου.
 Κανάρη
Στο  τμήμα της το μεταξύ των δύο κλάδων της οδού Ευκαλύπτων.  
Έχει διπλή κατεύθυνση σε όλο το μήκος της.  
 
• Τοπικές οδοί για άμεση πρόσβαση και στάθμευση στις περιοχές κατοικίας με χαμηλές ταχύτητες. 
Σαν τοπικές οδοί έχουν χαρακτηρισθεί όλες οι υπόλοιπες οδοί.
• Θεσμοθετημένοι πεζόδρομοι
Σαν θεσμοθετημένοι(με ΦΕΚ) πεζόδρομοι αναφέρονται οι οδοί Σοφοκλέους , Ξάνθου, Μουσών, Θέσπιδος, Σπίνου,Μετσόβου, Φειδίου, Λέλας Καραγιάννη, Φωκίωνος.
Το υφιστάμενο δίκτυο δρόμων παρουσιάζεται στο Σχέδιο Υ-01, όπου φαίνονται οι αρτηρίες, συλλεκτήριοι δρόμοι , τοπικοί δρόμοι, πεζόδρομοι καθώς και ενδεικτικά η κατάσταση του οδοστρώματος σε ορισμένους από αυτούς.
 
2.3. Προβλήματα της περιοχής
Η περιοχή Αναβρύτων παρουσιάζει πολλά προβλήματα
 
• Tο κυριότερο εξ αυτών αποτελεί η σημαντική επιβάρυνση που δέχεται η περιοχή από την διερχόμενη/ διαμπερή/ υπερτοπική κυκλοφορία οχημάτων. Τα τελευταία ερχόμενα από την περιοχή Κηφισιάς ,κινούνται μέσω της οδού Ευκαλύπτων, και οδηγούνται προς τη Λεωφόρο Πεντέλης την οποία επιβαρύνουν σημαντικά, ιδιαίτερα κατά  την πρωινή περίοδο αιχμής 7-9π.μ.   
 
Ακόμη, σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα αυτά αντί να ακολουθήσουν τη διαδρομή μέσω των οδών Ευκαλύπτων και Κανάρη, εισέρχονται αντίθετα προς τις υφιστάμενες ρυθμίσεις  μέσω της οδού Ξάνθου στην περιοχή (κινούνται δηλαδή αντίθετα προς τον τύποις πεζόδρομο ,πρακτικά όμως μονόδρομο  με κατεύθυνση προς Κηφισιά- της οδού Ξάνθου)
Στη συνέχεια κατευθύνονται π.χ. στην οδό Σοφοκλέους και από εκεί προς την οδό Βορείου Ηπείρου, ώστε να περικόψουν διαδρομή  και να βρεθούν πλησιέστερα προς την έξοδο της Λεωφόρου  Πεντέλης προς Λεωφόρο Κηφισίας. 
Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν άλλους δρόμους της  ίδιας περιοχής (Λέλας Καραγιάννη, Αγ. Ελεούσης  κλπ), για τον ίδιο λόγο, επιβαρύνοντας όλο το εσωτερικό δίκτυο οδών.
• Μοναδική έξοδο της περιοχής προς το κέντρο της Αθήνας αποτελεί η οδός Πεντέλης, μέσω της διασταύρωσής της με τη λεωφόρο Κηφισίας. Σαν αποτέλεσμα έχουμε στις ώρες αιχμής να παρουσιάζονται μεγάλες συμφορήσεις και τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα να φθάνουν έως την οδό Αγίας Ελεούσης, επιβαρύνοντας τους παράπλευρους δρόμους.
• Οι  οδοί  Πυθαγόρα και Σοφοκλέους χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τους οδηγούς  σαν έξοδος προς την άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας παρά το γεγονός ότι η πρώτη είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας (και μάλιστα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά) και η δεύτερη πεζόδρομος, στενοί και οι δύο, στρωμένοι με κυβόλιθους και με αρκετά εμπόδια, με αποτέλεσμα τα οχήματα να εμποδίζουν τους πεζούς, και να ρυπαίνουν (θόρυβος και καυσαέρια χαμηλών ταχυτήτων μέσα σε κατοικημένη περιοχή). Ενώ πρακτικά οι δρόμοι αυτοί έχουν μετατραπεί σε πάρκινγκ αυτοκινήτων.
 
• Η έλλειψη διαδρομών εύκολης προσπέλασης προς την κεντρική εμπορική περιοχή έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική υποβάθμιση και την μη προτίμηση του εμπορικού κέντρου του Αμαρουσίου από τους κατοίκους της υπό εξέταση περιοχής.
• Σε αρκετούς δρόμους της περιοχής η κατάσταση του οδοστρώματος  δεν είναι ικανοποιητική ενώ ορισμένοι άλλοι  απαιτείται να διανοιχθούν.
• Έλλειψη χώρων στάθμευσης στην περιοχή, με αποτέλεσμα τα οχήματα να καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια για να σταθμεύουν 
• Η μοναδική μικρή πλατεία της περιοχής βρίσκεται στην οδό Σοφοκλέους και φιλοξενεί  μια μικρή παιδική χαρά.
• Η οδός Λέλας Καραγιάννη, χαρακτηρισμένη σαν πεζόδρομος και μικρού πλάτους χωρίς καθόλου πεζοδρόμια, παίρνει αρκετή κυκλοφορία οχημάτων στην προσπάθεια των οδηγών –των ερχόμενων από Κηφισιά-να εισέλθουν στην περιοχή από εσωτερικούς δρόμους και να φθάσουν ,περικόπτοντας πορεία, προς την διασταύρωση Πεντέλης/ Λ. Κηφισίας 
• Τέλος η περιοχή Αγγελοπούλου δεν έχει ικανοποιητική άμεση σύνδεση με τη περιοχή Αναβρύτων, αν και αυτό είναι απαραίτητο και επιθυμητό για την εξυπηρέτηση κυρίως σχολικών συγκροτημάτων αλλά και υπερτοπικών κινήσεων. Δρόμος διανοιγμένος σε συνέχεια της οδού Σκαρίμπα οδηγεί πάντως στην οδό Ευκαλύπτων και χρησιμοποιείται από τους οδηγούς. Ο ανώνυμος δρόμος αυτός δεν είναι πλήρως διανοιγμένος στο πλάτος του και δεν έχει πεζοδρόμια.
• Η οδός Τζον Βορρέ της περιοχής  παρουσιάζει υψηλές ταχύτητες οχημάτων και ως εκ τούτου  επικινδυνότητα.
 
2.4. Προτάσεις Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
 
Οι  προτάσεις αναφέρονται στα εξής:
 
1. Στην διασταύρωση των οδών Ξάνθου-Κανάρη-Ευκαλύπτων για να καθίσταται πρακτικά   αδύνατη η είσοδος οχημάτων/κίνηση από την οδό  Ευκαλύπτων προς την  οδό Ξάνθου, με παραβίαση των σημάτων μονοδρόμου/ πεζοδρόμου  της τελευταίας, προτείνονται τα εξής:
-η κυβολιθοποίηση της οδού Ξάνθου, είναι εξάλλου  θεσμοθετημένος πεζόδρομος. 
– η υπερύψωση της στάθμης του οδοστρώματος στο πέρας της οδού Ξάνθου (πριν την οδό Ευκαλύπτων), ώστε να καθίσταται δύσκολη η είσοδος   προς την οδό Ξάνθου. 
– η διατήρηση και η φύτευση του παρτεριού που στενεύει το πλάτος του δρόμου αυτού στη συνάντηση των οδών  Ξάνθου και  Κανάρη
Επιπρόσθετα, τοποθετείται πινακίδα υποχρεωτικής πορείας αριστερά για τα κατερχόμενα οχήματα από την οδό Ευκαλύπτων, τα οποία στρίβουν προς την  οδό Κανάρη.
 
2. Η οδός Λ. Καραγιάννη διαμορφώνεται με κυβόλιθους (κυβολιθοποίηση).
 Μπροστά από αυτήν, στο τμήμα της οδού Κανάρη που είναι αδιέξοδος, κατασκευάζεται μεσαία διαχωριστική νησίδα πλάτους 30 εκ. και μήκους 20μ.
ΣΗΜ. Το μέσο των 20μ. μέτρων μήκους  νησίδας θα βρίσκεται ακριβώς επί του νοητού άξονα της οδού Λέλας  Καραγιάννη.
Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις δύο πλευρές  της οδού Κανάρη εκατέρωθεν της μεσαίας νησίδας. Απομακρύνεται τριγωνική νησίδα από την αρχή της οδού Λέλας Καραγιάννη.
 
      Η προτεινόμενη μεσαία διαχωριστική νησίδα θα παρεμποδίζει πλήρως την κίνηση οχημάτων τα οποία ανερχόμενα την οδό Κανάρη, θα ήθελαν να εισέλθουν -αντίθετα προς την μονοδρόμηση της οδού- στην οδό Λέλας Καραγιάννη.
3. Η διανοιγμένη οδός (που συνεχίζει ως οδός Σκαρίμπα) πεζοδρομείται από την οδό Ευκαλύπτων μέχρι την οδό Τζον Βορρέ (τ.Φοινίκων).
4.  Η οδός Αγίου Νεκταρίου μονοδρομείται από την οδό Σαπφούς προς και  μέχρι την οδό Τζον Βορρέ (τ.Φοινίκων).
         5. Οδός Τζον Βορρέ: προτείνεται ο καθορισμός ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα. Να τοποθετηθούν μάτια γάτας κάθετα προς την οδό αυτή  σε όλες τις διασταυρώσεις της με κάθετους δρόμους που εισέρχονται σε αυτήν. 
6 Καθορίζεται προτεραιότητα της οδού Αγίου Νεκταρίου και της οδού Καβάφη έναντι της οδού Τζον Βορρέ για την αποτελεσματική μείωση των ταχυτήτων.
7. Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση κατά μήκος  της οδού Μ.     Ευγενικού, από την είσοδο(πύλη) προς και μέχρι τις Ουρσουλίνες (στα δεξιά  ανερχόμενου ρεύματος).
8. Η οδός Κοτζιά  αντιδρομείται από την οδό Α. Συγγρού προς και μέχρι την οδό Βορείου Ηπείρου.
9. Η οδός Βορείου Ηπείρου  μονοδρομείται από την οδό Κοτζιά προς και μέχρι την οδό Σοφοκλέους.
10. Η οδός Σοφοκλέους  μονοδρομείται από την οδό Βορείου Ηπείρου προς και μέχρι την Λ. Κηφισίας.
 
2.5.  Η φιλοσοφία των προτάσεων
 
Στις περιπτώσεις των οδών Ξάνθου και Λέλας Καραγιάννη οι επεμβάσεις πρόδηλα γίνονται για να καθιερωθεί υποχρεωτική πορεία από την οδό Ευκαλύπτων προς την οδό Κανάρη και να αποκοπούν οι διαμπερείς διελεύσεις από τα εσωτερικό της γειτονιάς.
 
Η πεζοδρόμηση της διανοιγμένης οδού (που συνεχίζει ως οδός Σκαρίμπα) γίνεται για να διευκολύνεται η κίνηση των πεζών και να μειωθεί η σημερινή επικίνδυνη κατάσταση ,όπου ο δρόμος, πρόχειρα ασφαλτοστρωμένος, λειτουργεί ως δύο κατευθύνσεων (σημ. βρίσκεται σε περιοχή ΖΟΕ).
 
Η αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Κοτζιά και η μονοδρόμηση τμήματος της οδού Βορείου Ηπείρου λύνουν κατά τρόπο αποτελεσματικό το σημερινό κομφούζιο που δημιουργείται στην περιοχή. Όσοι επιθυμούν έξοδο θα χρησιμοποιούν την οδό Κοτζιά, αριστερά στην Β. Ηπείρου  και  δεξιά στην οδό Σοφoκλέους.
Όσοι επιθυμούν είσοδο θα χρησιμοποιούν την οδό Ιερ. Δούση.
 
2.6. Μεσο-μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός
  
1. Η οδός Κανάρη διανοίγεται κατά το τμήμα της, το μετά την οδό Αγίας  Ελεούσης, το οποίο παραμένει σήμερα αδιάνοιχτο.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η  περιφερειακή κίνηση στην περιοχή μέσω των οδών Κανάρη και στη συνέχεια Βορ. Ηπείρου. Η οδός Κανάρη (επέκταση) μονοδρομείται στην περίπτωση αυτή, καθόλο το μήκος της και μέχρις ότου συναντήσει την οδό Βορ. Ηπείρου.
 
2. Προτείνεται η εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στη διασταύρωση των οδών Κανάρη-Ευκαλύπτων.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο