Αυτή είναι η αλήθεια για την εκκαθάριση της ΔΕΑΔΑ στο Δήμο Αμαρουσίου.

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή  τις δήθεν καταγγελίες του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Αμαρουσίου για το ζήτημα της εκκαθάρισης της ΔΕΑΔΑ, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως όσα αναφέρονται στην καταγγελία αυτή, δεν είναι αληθή.
Ο κ. Μπρέγιαννης γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια για το συγκεκριμένο ζήτημα , αφού συμμετείχε σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια στα οποία υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της Διοίκησης για τη συγκεκριμένη υπόθεση και τους χειρισμούς της. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζει ότι η όποια καθυστέρηση υπήρξε στη διαδικασία εκκαθάρισης της ΔΕΑΔΑ δεν οφείλεται στη Διοίκηση, αλλά στις λανθασμένες αποφάσεις του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας.
Για να μπορέσουν οι αναγνώστες να αντιληφθούν καλύτερα ποια είναι η αλήθεια, σας παραθέτουμε το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης.


Το Ιστορικό της υπόθεσης Α. Με την υπ’ αρ. 446/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της ΔΕΑΔΑ. Ταυτόχρονα, με την υπ’ αρ. 447/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου και η θέση της σε εκκαθάριση. Δηλαδή η διαδικασία ξεκίνησε από πλευράς Δήμου Αμαρουσίου το 2011.


Β. Η ανωτέρω υπ’ αρ. 446/2011 απόφαση περί τροποποίησης της ΔΕΑΔΑ, ακυρώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (με την υπ’ αρ. πρωτ. 2418/2302/30-01-2012 απόφασή του). Κατά της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προσφύγαμε ενώπιον της Επιτροπής του άρ. 152 του ν. 3463/2006 (με την υπ’ αρ. πρωτ. 78/29-02-2012 προσφυγή μας) ζητώντας την ακύρωσή της. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής μας ενώπιον της Επιτροπής και ενόψει της ψήφισης του ν. 4071/2012 που αφορούσε τις αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις όπως η ΔΕΑΔΑ, η Επιτροπή απεφάσισε την αναβολή της συζήτησης, προκειμένου να ψηφιστεί ο παραπάνω νόμος.

ʼρα δεν ευθύνεται ούτε σε αυτό το στάδιο η Διοίκηση του Δήμου για τη νέα καθυστέρηση.


Γ.
Στις 11-4-2012 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4071/2012, στον οποίο περιλαμβανόταν ρητή ρύθμιση για τις αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις των Δήμων και ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε ότι παρέλκει η εξέταση της προσφυγής μας.
Εν συνεχεία, με την υπ’ αρ. 251/10-07-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικαιροποιήσαμε την υπ’ αρ. 446/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της ΔΕΑΔΑ και πράγματι, η απόφαση αυτή μετά την έγκρισή της από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. 33361/29867/23-08-2012), δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2443/Β/06-09-2012. (Σημειώνεται ότι υπήρξε επιπλέον καθυστέρηση λόγω της αντικατάστασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά το μήνα Αύγουστο).
Η υπ’ αρ. 447/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λύσης της ΔΕΑΔΑ εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 42844/38037/28-09-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ήδη βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
Τον Σεπτέμβριο του 2012  εγκρίθηκε από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας.
 Αμέσως μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της λύσης της ΔΕΑΔΑ, το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει τους εκκαθαριστές της επιχείρησης. Όπως λοιπόν αποδεικνύεται και σε αυτή την περίπτωση, ο μόνος που δεν ευθύνεται για τη χρονική εξέλιξη της υπόθεσης, είναι η Διοίκηση του Δήμου.


Δ. Ο κ. Μπρέγιαννης έπρεπε να γνωρίζει πριν εξαπολύσει τις αντιπολιτευτικές του κορώνες ότι η τροποποίηση του καταστατικού έπρεπε χρονικά να προηγηθεί της δημοσίευσης σε ΦΕΚ της απόφασης λύσης της ΔΕΑΔΑ. ʼλλωστε, οι έννομες συνέπειες της λύσης επέρχονται από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής απόφασης. Μέχρι τότε, δεν είναι δυνατό να οριστούν εκκαθαριστές και επομένως, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, το οποίο διατηρεί τις εξουσίες του μέχρι την ημέρα δημοσίευσης σε ΦΕΚ της απόφασης περί λύσεως.


Αν λοιπόν επιθυμεί ειλικρινά ο κ. Μπρέγιαννης να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα, ας ξεκινήσει από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Ρόλος που απαιτεί γνώσεις και υπευθυνότητα, κι όχι κορώνες λαϊκισμού χωρίς ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο