Απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου σε ανακοίνωση δημοτικού συνδυασμού για το πάρκινγκ της Ευτέρπης

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή ανακοίνωση δημοτικής παράταξης της αντιπολίτευσης, για το πάρκινγκ της Πλ. Ευτέρπης, επισημαίνουμε τα παρακάτω:


Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου έχει θέσει ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης στο Κέντρο του προαστίου μας. Αλλά και τη βελτίωση των όρων κυκλοφορίας στα όρια του εμπορικού κέντρου. Στο πλαίσιο αυτό έχει δρομολογηθεί η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ευτέρπης αλλά και η λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.


Όσον αφορά την κατασκευή του υπόγειου γκαράζ, και την αρχική απόρριψη από το Ε! κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του σχέδιου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και ιδιωτικής εργοληπτικής εταιρίας, η θέση του Δήμου Αμαρουσίου είναι η παρακάτω με βάση όσα αναφέρονται στην απόφαση αυτή:  1. Η επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος, δηλαδή με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εταιρειών, προβλέπεται ρητώς στη νομοθεσία περί δημοσίων έργων (άρθρ. 28 του ν. 3669/2008), δεδομένου ότι έχουμε διάλυση συμβάσεως και συνέχιση εργασιών. Είναι ανακριβές ότι δεν είχαν ξεκινήσει οι εργασίες, διότι ναι μεν δεν έγιναν τεχνικές εργασίες, ωστόσο εκπονήθηκαν μελέτες οι οποίες εντάσσονταν στο συμβατικό αντικείμενο του αρχικού αναδόχου και οι οποίες θα επικαιροποιηθούν από το νέο ανάδοχο.

  2. Αναφορικά με την έλλειψη οικονομικών και τεχνικών κριτηρίων επισημαίνεται αφενός ότι λόγω της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν υπήρχε ανάγκη κατάθεσης νέων τεχνικών προσφορών, όπως θα γινόταν σε μία νέα δημοπράτηση ενός νέου έργου, δεδομένου ότι ισχύουν οι υφιστάμενες μελέτες, οι οποίες απλώς θα επικαιροποιηθούν, αφετέρου δεν υπήρχε ανάγκη αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, καθώς ελήφθησαν ως minimum τα προβλεπόμενα στην αρχική σύμβαση, ήτοι 29 χρόνια και 5 % επί των εσόδων.

  3. Η επικαιροποίηση των μελετών θα γίνει από το νέο ανάδοχο, δηλαδή αποτελεί σαφή συμβατική του υποχρέωση.

  4. Ήδη έχουμε καταθέσει αίτηση ανακλήσεως ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 118/2012 Πράξεως του Ε’ Κλιμακίου απαντώντας σαφώς και ειδικώς σε όλες τις επισημανθείσες πλημμέλειες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο