Υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών και τη Διοίκηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέστειλε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης

Print Friendly, PDF & Email

Ζητεί να δοθεί νομοθετική λύση στο ζήτημα της μη θεώρησης από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των ενταλμάτων πληρωμών για τις λειτουργικές δαπάνες  κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήμων


Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση και τη Διοίκηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απέστειλε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης με θέμα την άρνηση του Επίτροπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να θεωρήσει εντάλματα πληρωμών για λειτουργικές δαπάνες κοινωφελών επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.


Η ενέργεια αυτή είναι συνέχεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Πατούλη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου με Δημάρχους όμορων Δήμων για το ζήτημα που έχει οδηγήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αδιέξοδο,
απειλώντας τη λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήμων και την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων προς τους πολίτες.


Στο υπόμνημα ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης ζητεί να δοθεί νομοθετική λύση στο σοβαρότατο πρόβλημα που έχει ανακύψει και αφορά στη χρηματοδότηση των δημοτικών επιχειρήσεων από τους οικείους  Δήμους, προκειμένου να αποφευχθεί η παράλυση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, η οποία ουσιαστικά θα δημιουργήσει σωρεία κοινωνικών προβλημάτων, όπως αδυναμία πληρωμής προσωπικού αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις προς τρίτους, αδυναμία παροχής κοινωφελών υπηρεσιών.         


Η άρνηση του Επιτρόπου να θεωρήσει τα εντάλματα πληρωμών εδράζεται στην παγιωθείσα πλέον νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η χρηματοδότηση των κοινωφελών επιχειρήσεων από τους Δήμους δεν μπορεί να καλύπτει λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, ούτε να αποτελεί μοναδική πηγή εσόδων της.


Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα η διαμορφωθείσα αυτή νομολογία στηρίζεται σε παρερμηνεία και διαστρέβλωση του νομικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων. 
Είναι απολύτως παράλογο και αντιφατικό  από τη μία ο νομοθέτης να θελήσει να οργανώσει την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών μέσω των κοινωφελών επιχειρήσεων και από την άλλη πλευρά το Ελεγκτικό Συνέδριο να αρνείται να εγκρίνει δαπάνες που είναι άμεσα συνυφασμένες με την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησης, αναιρώντας ουσιαστικά τον κοινωφελή τους χαρακτήρα.


Τέλος στο υπόμνημα παρατίθεται πρόταση για νομοθετική τροποποίηση του άρθρου 259 του ΚΔΚ, και ζητείται η πλήρη αποδοχή της, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.


Για την περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος στο οποίο αναφέρεται το υπόμνημα έχει   ήδη ζητηθεί και αναμένεται να οριστικοποιηθεί συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Γιώργο Ντόλιο και τη Διοίκηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του υπομνήματος.


Πατήστε εδώ για τo υπόμνημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο