Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Φόρουμ «Κοινωνία της Γνώσης» του δικτύου Eurocities διοργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email


 

Γ. Πατούλης:  Βασική προτεραιότητά μας είναι να υπερνικήσουμε κάθε είδους αποκλεισμό και να δημιουργήσουμε περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες μέσω της διευκόλυνσης της προσβασιμότητας στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών για κάθε ηλικία και φύλο.


Ο Δήμος Αμαρουσίου και η Δημοτική Επιχείρηση Τεχνολογίας διοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Φόρουμ «Κοινωνία της Γνώσης» του δικτύου Eurocities με θέμα:
«Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ενσωμάτωσης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»  την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου ως το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008.


Στο τριήμερο Ευρωπαϊκό συνέδριο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από δημόσιους αυτοδιοικητικούς και επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 08:30, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Βασ. Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα).

Ο Δήμος Αμαρουσίου κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Φόρουμ «Κοινωνία της Γνώσης» του δικτύου Eurocities τα τελευταία δύο χρόνια και μέλος είναι από το 1994.


Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης ενόψει του Συνεδρίου αναφέρει μεταξύ άλλων:
«….Ο Δήμος Αμαρουσίου προωθεί κάθε πρωτοβουλία που συστηματικά διαχέει την πληροφορία και ενθαρρύνει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών από τους πολίτες, με στόχο την ενεργότερη ανάμειξή τους στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας της Ευρώπης.              


Βασική προτεραιότητά μας είναι να υπερνικήσουμε κάθε είδους αποκλεισμό και να δημιουργήσουμε περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες μέσω της διευκόλυνσης της προσβασιμότητας στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για κάθε ηλικία και φύλο. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες θα ωφεληθούν από τη χρήση των Τ.Π.Ε.
Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ως όραμα τη μείωση του ελλείμματος που εντοπίζεται στη χρήση των Τ.Π.Ε., στοχεύοντας σε αποτελεσματικότερες, ταχύτερες, αποδοτικότερες και λιγότερο γραφειοκρατικές δημοτικές υπηρεσίες για τους πολίτες.  


Το 2008, ο Δήμος Αμαρουσίου οργανώνει το Συνέδριο του Φόρουμ για την Κοινωνία της Γνώσης του δικτύου Eurocities με τίτλο «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ενσωμάτωσης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση», το οποίο εστιάζει στην άρση των τεχνικών, γεωγραφικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και άλλης μορφής εμποδίων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας των πληροφοριών. Η μείωση του χάσματος που αφορά τη χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών από τους πολίτες πρέπει να γίνει μια προτεραιότητα στην πλειονότητα των λειτουργιών των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Είναι μια πορεία που θα οδηγήσει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στη δουλειά μας, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες και ευρύτερα στην περιοχή που ζούμε.»


(Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του Συνεδρίου)

Μετάβαση στο περιεχόμενο