Συνέντευξη τύπου – 9ο Διεθνές Συνέδριο Διαλειτουργικότητας HL7 2008 και 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο HL7- Hellas

Print Friendly, PDF & Email 
Ο…”Δίας” της υγείας!
Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή  του  Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας σε ελληνικά νοσοκομεία.
Δημιουργείται υποδομή για  Τηλεϊατρική , Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών , Κατ  οίκον φροντίδα.


download _.jpg file 231 KB


Ο Πρόεδρος του HL7 – Hellas και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης με τον Αντιπρόεδρο του ΗL7-Hellas κ. Γιώργο Κακουλίδη ( δεξιά ) και τον Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ειδικό Συνεργάτη του Υπουργείου Απασχόλησης κ. Θάνο Αθανασόπουλο κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, ενόψει του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαλειτουργικότητας HL7 .


Μία κοινή γλώσσα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  που διασφαλίζει την επικοινωνία και τη συνεννόηση ανάμεσα σε διαφορετικά πληροφοριακά  συστήματα που χρησιμοποιούν οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας αποτελεί τον κεντρικό άξονα της Εθνικής Στρατηγικής στην Ηλεκτρονική Υγεία  (e-Health).
Πρόκειται για το HL7, ένα πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε νοσοκομεία και εργαστήρια όσο και σε μονάδες διοίκησης, διαχείρισης και management των Υπηρεσιών Υγείας κάθε χώρας.
Ειδικότερα το HL7 είναι ένας  κώδικας επικοινωνίας -π.χ. κατά το πρότυπο του τραπεζικού συστήματος ”Δίας”-, το οποίο επιτρέπει την επίτευξη Διαλειτουργικότητας, δηλαδή την ηλεκτρονική επικοινωνία ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων (ανταλλάσσοντας δεδομένα μέσω τυποποιημένων μηνυμάτων).
Η εφαρμογή του, ανοίγει το δρόμο για σημαντικές δράσεις όπως Φάκελος Υγείας των Πολιτών, Κάρτα Υγείας και Ασφάλισης, ανάπτυξη Τηλεϊατρικής και κατ οίκον φροντίδας, δημιουργία Εθνικών Μητρώων όπως Νεοπλασιών Μεταμοσχεύσεων ,Αίματος και πολλές ακόμα  δράσεις  που θ’ αλλάξουν το προφίλ της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας.
Ήδη  έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή  του HL7 σε 80  από τα 132  νοσοκομεία της επικράτειας  και σύντομα θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των παραπάνω μεταξύ τους. Για την εφαρμογή   του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας σε εθνικό επίπεδο το χρονοδιάγραμμα είναι η πενταετία.


 Τα παραπάνω τόνισαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του HL7-Hellas και Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης, ο Αντιπρόεδρος του HL7-Hellas, κ. Γιώργος Κακουλίδης και ο Ειδικός Σύμβουλος Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ειδικός Συνεργάτης  του Υπουργείου  Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, κ. Θάνος Αθανασόπουλος,  σε Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα με αφορμή το 9ο   Διεθνές Συνέδριο Διαλειτουργικότητας HL7 που διοργανώνεται μαζί με το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο HL7-Hellas στις 8-11 Οκτωβρίου, στην Κρήτη.


Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης τόνισε πόσο σημαντική είναι η δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών .Οι υγειονομικές υπηρεσίες προς το πολίτη θα προσφέρονται πιο γρήγορα ,με μεγαλύτερη ασφάλεια ,αποφυγή λαθών και κυρίως θα υπάρχει ολοκληρωμένη γνώση του ιατρικού φακέλου από το επιστημονικό προσωπικό..
”Η εφαρμογή του  Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας σε εθνικό επίπεδο θ’ αλλάξει τα δεδομένα καθώς αποτελεί  βασικό εργαλείο για την ιατρική περίθαλψη η οποία έχει ως επίκεντρο τον ασθενή”, σχολίασε ο πρόεδρος του  HL7-Hellas και συμπλήρωσε ότι ”βοηθά στην αύξηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας, βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ειδικών που εργάζονται στον τομέα της Υγείας και μπορεί να συμβάλλει στην μείωση του κόστους με την αποφυγή για παράδειγμα ‘διπλών εξετάσεων”.
Παράλληλα ο κ. Πατούλης έφερε ως παράδειγμα της χρήσης του ΗL7 στα νοσοκομεία  το γεγονός ότι θα υπάρχει η δυνατότητα, ένας αναλυτής στο εργαστήριο του νοσοκομείου να δέχεται απευθείας εντολές εξετάσεων από τα κλινικά τμήματα και να επιστρέφει τις απαντήσεις των εξετάσεων που διενεργεί στα τμήματα που τις παρήγγειλαν αυτόματα!


Τέλος  σε κακοδιαχείριση και γραφειοκρατία


Στη συνέχεια o κ. Κακουλίδης επισήμανε ότι το πρότυπο HL7 μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στα ήδη υπάρχοντα πληροφορικά συστήματα, και στον ήδη υπάρχοντα ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Δεν απαιτεί καμία αντικατάσταση και διασυνδέει τα συστήματα και τα μηχανήματα κάθε κατασκευαστή. Είναι έτσι δομημένο που εκτός από κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα εμπεριέχει και όλες τις υπαρκτές πληροφορίες σε κάθε μονάδα υγείας δηλαδή ασφαλιστικά και οικονομικά στοιχεία, προμήθειες και διαχείριση υλικών, φαρμάκων και εργαλείων, αναλώσιμων και πάγιου εξοπλισμού.
Το μόνο που απαιτείται είναι η φυσική διασύνδεση των συστημάτων και το κάθε τμήμα μπορεί να έχει τα στοιχεία που του είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Έτσι διεκπεραιώνεται αυτόματα το υπόλοιπο πλην του κλινικού έργου και αποφεύγεται εντελώς η γραφειοκρατία εφόσον μία και μοναδική εγγραφή για κάθε ασθενή μπορεί να διανέμεται εύκολα και κατάλληλα σε κάθε τμήμα, κλινικό, εργαστηριακό ή διοικητικό ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος!
Επίσης μπορεί ν αυτοματοποιήσει και να επισπεύσει δραματικά την εκκαθάριση και αποπληρωμή των απαιτήσεων  των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας από τα ασφαλιστικά ταμεία ,συμβάλλοντας στον έλεγχο (απολογιστικά) των δαπανών από τα ταμεία και στον εκσυγχρονισμός τους.

H εφαρμογή της Διαλειτουργικότητας στον Τομέα Υγείας της χώρας μας


Από την πλευρά του ο κ. Αθανασόπουλος  τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας, ήδη από τα έργα των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ο.Π.Σ.Υ.) που δρομολογήθηκαν στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. προκειμένου να στηρίξουν τις λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες των Μονάδων Υγείας (Περιφερειακές Διοικήσεις, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει το πρωτόκολλο διαλειτουργικότητας HL7, το οποίο έχει επικρατήσει σαν πρότυπο (standard) στο χώρο της Υγείας και σε μεγάλο βαθμό και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στα πλαίσια των δράσεων της Δ’ Π.Π. (ΕΣΠΑ), η Διαλειτουργικότητα επεκτείνεται μέσω ενός έργου – σημαία, το οποίο θα προσφέρει την αναγκαία ‘ομπρέλα’, προκειμένου να σχεδιασθούν, να υλοποιηθούν και να δουλέψουν παραγωγικά, σειρά έργων τα οποία μπορούν να χαρακτηρισθούν ‘καινοτομικά’ για την Ελληνική πραγματικότητα, όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας , η εφαρμογή της Τηλεϊατρικής και της Τηλεφροντίδας, η καθιέρωση της Ηλεκτρονικής Κάρτας Υγείας – Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο έλεγχος δαπανών υγείας, κ.λ.π.


O Οργανισμός HL7Hellas


O μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, HealthLevelSeven (HL7), σχηματίστηκε το 1987 στις Η.Π.Α. με σκοπό την ανάπτυξη προτύπων σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη. Είναι δε σήμερα το πλέον ευρέως διαδεδομένο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών μέσω μηνυμάτων σε κλινικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται σε όλες τις ηπείρους, και ειδικότερα στην Ευρώπη, σχεδόν σε κάθε χώρα της. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη ιδρυθεί 32 τέτοια παραρτήματα
Ο οργανισμός ‘HL7-Hellas‘ αποτελείται από πάνω από 50 διακεκριμένους φορείς από το Δημόσιο Τομέα μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Κοινωνία της Πληροφορίας, οι ΥΠΕ Αττικής, Κρήτης, Μακεδονίας κα. Επίσης, δημόσια Νοσοκομεία όπως ο Ευαγγελισμός, το Μεταξά, το Τζάνειο, το Θριάσιο κα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπως το ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, κα, αλλά και από τον Ιδιωτικό Τομέα συμμετέχουν συνάδελφοι γιατροί, σύμβουλοι καθώς και οι περισσότερες Εταιρίες Ιατρικής Πληροφορικής.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.ihic2008.org/ ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου EurolineCongress, κ. Κωνσταντίνο Βασιλόπουλο στο τηλέφωνο: 210 6199877.

Μετάβαση στο περιεχόμενο