Σχολή Γονέων στο Δήμο Αμαρουσίου, για τη στήριξη της οικογένειας στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών

Print Friendly, PDF & Email

Κατάθεση αιτήσεων για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα  έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012


Η στήριξη των γονέων, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο Αμαρουσίου.


Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει και εφέτος στο πρόγραμμα της «Σχολής Γονέων», μετά το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε τα προηγούμενα χρόνια υλοποίησής του, προκειμένου να προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.
 Ειδικότερα το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών, καθώς και για να γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων της τρίτης ηλικίας στην κοινωνία και την οικογένεια.


Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στο Δήμο Αμαρουσίου είναι:



  • Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών.

  • Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών.

  • Συνεργασία εκπαιδευτικών – οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών.

  • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών.

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.


Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.
Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων και θα λειτουργήσουν σε σχολικούς χώρους  που ανήκουν στην περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου.


Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012.


Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π    (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του    Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων  «Σχολές Γονέων ΑΠ 7 , ΑΠ 8 και ΑΠ 9»  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
  
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:
Δημαρχείο Αμαρουσίου, Βασ.Σοφίας 9 και Δημ.Μόσχα, Τμήμα  Παιδείας , Διεύθυνση Εποπτείας Νομικών Προσώπων,   2ος όροφος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2132038268 – 271, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο