Σχολές Γονέων για τη στήριξη της οικογένειας και των μαθητών ξεκινούν και φέτος στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

O Δήμος Αμαρουσίου, έχοντας στο επίκεντρο τη φροντίδα για το παιδί και τις ανάγκες της οικογένειας, αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε προγράμματα που στηρίζουν το ρόλο των γονέων και τις σχέσεις γονέων-παιδιών στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, για μία ακόμα χρονιά υλοποιεί ‘Σχολές Γονέων’ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.


Τα τμήματα του προγράμματος ‘Σχολές Γονέων’ που θα λειτουργήσουν φέτος στο Δήμο Αμαρουσίου μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2010-2011, είναι τα εξής:
  1. Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών


  2. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών


  3. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Το πρόγραμμα αποσκοπεί, ανάμεσα σε άλλα:
  • στη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια αλλά και των γνώσεων των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους,


  • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους, 


  • στην ψυχολογική υποστήριξη των γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες, 


  • στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και της συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς,


  • στην απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου κ.α.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.


Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα των Σχολών Γονέων απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Τα τμήματα ξεκινούν με την εγγραφή τουλάχιστον 18-20 ατόμων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σχολικούς χώρους στην περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου.


Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αμαρουσίου (Ολυμπίας και Επταλόφου 9-13, 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ. και στα τηλέφωνα: 210 6174322, 210 6174325.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο