Σχέδιο Ανάπτυξης «ΕΥ ΖΕΙΝ» για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, προωθεί ο Δήμος Αμαρουσίου.

Print Friendly, PDF & Email
Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης με τίτλο «Διαδημοτικό Δίκτυο για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων (ΕΥ ΖΕΙΝ)», προωθεί ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας ΟΤΑ, τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου (ΔΕΑΔΑ), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, την Asset Τεχνολογική και το Κέντρο Πολιτικής ΄Έρευνας και Επικοινωνίας.

Το Σχέδιο αυτό επικεντρώνεται στους τομείς της υγείας και του περιβάλλοντος και θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στις χρηματοδοτούμενες δράσεις του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Τη σχετική απόφαση έλαβε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του δημάρχου κ. Γιώργου Πατούλη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου.

Γεγονός που αποδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει η νέα Δημοτική Αρχή στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τους ευαίσθητους τομείς της υγείας και της προστασίας της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης από τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Το Σχέδιο στηρίζεται στην υφιστάμενη λειτουργία του Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ (πρόεδρος του οποίου είναι ο Δήμαρχος Αμαρουσίου) και αφορά στην ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων του και των παρεχόμενων υπηρεσιών του με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Και θα επικεντρωθεί στους τομείς της υγείας (ενδεικτικά αναφέρεται η λειτουργία επιδημιολογικού κέντρου όπου θα συγκεντρώνονται επιδημιολογικά δεδομένα από όλους τους Δήμους της Αττικής) και του περιβάλλοντος (απορρίμματα, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, ρύπανση οικιστικού περιβάλλοντος, πόσιμο νερό, προστασία λυμάτων και υδάτινων αποδεκτών).

Με αφορμή την υποβολή του  Πρότυπου Καινοτόμου Σχέδιου, ο Δήμαρχος της πόλης Γιώργος Πατούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

« Με την απόφαση μας να προωθήσουμε ως Δήμος Αμαρουσίου το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης ΕΥ ΖΕΙΝ, αποδεικνύουμε έμπρακτα την προτεραιότητα που δίνουμε ως Νέα Δημοτική Αρχή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μας. Και για να πετύχουμε το στόχο μας, συνεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό με αξιόπιστους φορείς και υφιστάμενες δομές που έχουν αποδειχθεί στην πράξη πετυχημένες, όπως είναι το Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας.  Και σχεδιάζουμε έγκαιρα, προκειμένου να υποβάλλουμε ολοκληρωμένες προτάσεις και να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο Δήμο μας, μέσα από τους πόρους του Δ’ ΚΠΣ.

Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ξεκάθαρο. Θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία προκειμένου στα επόμενα χρόνια οι συμπολίτες μας να ζουν σε μια πόλη που θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο