Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου για στήριξη των δανειοληπτών

Print Friendly, PDF & Email

Διεκδίκηση να υπάρξει άμεση κυβερνητική πρωτοβουλία για δυνατότητα εξαγοράς των δανείων από δανειολήπτες και εγγυητές

Να αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλία η Κυβέρνηση για την προώθηση και ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης στα πρότυπα της Κύπρου ώστε οι Τράπεζες, πριν προχωρήσουν στην πώληση των «κόκκινων δανείων» στα funds, να παραχωρούν τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να τα εξαγοράσουν στην ίδια τιμή, διεκδικεί με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου στο πλαίσιο στήριξης των δανειοληπτών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.

Κρίνοντας ως απαράδεκτη τη στάση της Κυβέρνησης που αφήνει εντελώς απροστάτευτους τους δανειολήπτες απέναντι στις τράπεζες και στα funds, μη σεβόμενη τα δικαιώματα και τα δίκαια αιτήματα των δανειοληπτών, προχωρά σε μία ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήματος και σε μία δίκαιη απόφαση για τη στήριξη των δανειοληπτών.

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου που πατάει στη βάση αντίστοιχου ψηφίσματος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαφύλαξη του αγαθού της κατοικίας. Απαιτεί από την Κυβέρνηση, που έχει τη νομοθετική ευθύνη, να προχωρήσει άμεσα στην ψήφιση ρύθμισης, με την οποία θα παρέχεται το δικαίωμα στους δανειολήπτες, εντός μίας προθεσμίας, που θα καθοριστεί, πριν την πώληση των δανείων τους στα funds, να εξαγοράζουν το τίμημα του δανείου με την ίδια τιμή.

Συγκεκριμένα, προτείνεται να εφαρμοστεί σχετική διάταξη ανάλογη με αυτήν που ψηφίσθηκε στην Κύπρο το έτος 2015 (ν. 169/2015) βάσει της οποίας «πριν την πώληση του όλου ή μέρους των πιστωτικών διευκολύνσεων, το πιστωτικό ίδρυμα καλεί τον εμπλεκόμενο δανειολήπτη και τους εγγυητές του, αν το επιθυμούν, και εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που μπορεί να είναι 45 ημέρες (όπως ακριβώς στην Κύπρο), να υποβάλουν πρόταση για εξαγορά της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης».

Με τον τρόπο αυτόν θα αποφευχθεί ο αφανισμός της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων δανειοληπτών και θα αποφευχθεί η απαξίωση της υπόλοιπης περιουσίας των Ελλήνων από επιθετικές κερδοσκοπικές κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Η εν λόγω κυβερνητική πρωτοβουλία κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένου ότι:

  1. Αποδεικνύεται μύθος, βάσει επίσημης απάντησης από μέρους των Θεσμών, το γεγονός ότι αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση να μην δίνεται προτεραιότητα εξαγοράς του δανείου στο δανειολήπτη κι όχι στο fund.

    Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με ό,τι υποστηρίζεται μέχρι σήμερα, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, απαντώντας επίσημα σε έγγραφο ερώτημα που του υποβλήθηκε, ξεκαθαρίζει ότι ΔΕΝ αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, ούτε τέθηκε από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς ως περιορισμός στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων, η μη νομοθέτηση του δικαιώματος προτεραιότητας του δανειολήπτη και των εγγυητών στην εξαγορά του δανείου.
     

  2. Το Σύνταγμα προστατεύει την κατοικία. Αυτό επιβάλλεται και από το άρθρο 9 παρ.1 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το άσυλο της κατοικίας. Η νομοθετική, λοιπόν, ρύθμιση του ζητήματος της δυνατότητας εξαγοράς των λεγόμενων «κόκκινων δανείων» δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς (μνημονιακές) υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι προ εξαμήνου, στη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, με αντίστοιχο ψήφισμά του είχε αποφασίσει τη στήριξη κάθε συμπολίτη μας που θα βρεθεί μπροστά στον κίνδυνο να χάσει την πρώτη κατοικία του από τυχόν δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό. Διατύπωνε, επίσης, τη βούληση ότι δια της παρουσίας του κατά τη διαδικασία όσο και μέσω της Νομικής Υπηρεσίας δεν θα επιτρέψει τον εκπλειστηριασμό σπιτιού που θα έχει ως αποτέλεσμα κάποια οικογένεια να βρεθεί στον δρόμο. Την έμπρακτη στήριξή του παρείχε ο Δήμος Αμαρουσίου σε συμπολίτες μας με επιτόπια παρουσία κατά τη διαδικασία διενέργειας πλειστηριασμού.

Με αφορμή το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου για τη στήριξη και προστασία των δανειοληπτών από τυχόν πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας τους, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γιώργος Πατούλης, επισημαίνει: «Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους συμπολίτες μας ώστε κανένας να μην κινδυνεύσει να χάσει την πρώτη κατοικία του, παρεμβαίνοντας δυναμικά κι αγωνιστικά στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δυστυχώς, πλέον, η πρώτη κατοικία με ευθύνη της Κυβέρνησης δεν προστατεύεται, καθώς ένα fund που θα αγοράσει ένα δάνειο ακόμα και μη ενυπόθηκο, δεν δεσμεύεται καθόλου από τη μη κατάσχεση πρώτης κατοικίας του δανειολήπτη ανεξαρτήτου ύψους χρηματικού ποσού που ανέρχεται η αντικειμενική αξία, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς από μέρους του δανειολήπτη. Καλούμε την Κυβέρνηση άμεσα να αναλάβει πρωτοβουλία για την προστασία των δανειοληπτών που με δική της υπαιτιότητα βρίσκονται εντελώς ανοχύρωτοι, και να προκρίνει με νομοθετική ρύθμιση την κατά προτεραιότητα πώληση των δανείων στους δανειολήπτες».

Μετάβαση στο περιεχόμενο