Πρωτοπόρος ο Δήμος Αμαρουσίου στη δημιουργία κοινωνικών πολιτικών στήριξης

Print Friendly, PDF & Email

Η οριστική δικαίωση του Δήμου Αμαρουσίου από την επιτροπή του άρθρου 152 της Περιφέρειας και η εφαρμογή της νέας πολιτικής δημοτικών τελών για το 2012, που προβλέπει σημαντικές απαλλαγές και μειώσεις για ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας, δημιουργεί νέα δεδομένα στην άσκηση δημοτικής κοινωνικής πολιτικής.


Ο Δήμος Αμαρουσίου αναδεικνύεται πρωτοπόρος στη δημιουργία και εφαρμογή νέων δημοτικών πολιτικών στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.


Ο Δήμος Αμαρουσίου παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις που συντελούνται στην οικονομία, αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά με αποτέλεσμα να σχεδιάζει και να εφαρμόζει καινοτόμες πολιτικές στήριξης συγκεκριμένων ομάδων πολιτών και επαγγελματιών.


Κι όλα αυτά παρά τα εμπόδια που κατά καιρούς δημιουργεί ο γραφειοκρατικός και αναποτελεσματικός κρατικός μηχανισμός, που αδυνατεί να προσαρμοστεί έγκαιρα στα νέα δεδομένα και ανάγκες που δημιουργεί η οικονομική κρίση.


Στο πλαίσιο της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας που ως Δήμος διαθέτουμε, η νέα πολιτική δημοτικών τελών που εφαρμόζεται το 2012 στο Μαρούσι προβλέπει για πρώτη φορά απαλλαγή ή μείωση στην καταβολή ανταποδοτικών τελών για πολλές νέες κατηγορίες.


Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω απαλλαγές και μειώσεις:  • Να απαλλαγούν κατά 100% από την καταβολή ανταποδοτικών τελών οι πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 60 χιλιάδες ευρώ. Και πάνω από αυτό το εισόδημα προβλέπεται απαλλαγή κατά 50%.

  • Να απαλλαγούν από την καταβολή δημοτικών τελών κατά 100% οι τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 40.000 ευρώ. Και πάνω από αυτό το εισόδημα, η απαλλαγή θα είναι κατά 50%.

  • Να απαλλαγούν κατά 100% από την καταβολή δημοτικών τελών οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες που αποτελούνται από ανύπαντρες μητέρες ή χήρες, που έχουν ανήλικο ή ανήλικα παιδιά με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Ενώ πάνω από αυτό το εισόδημα αυτό η απαλλαγή θα είναι 50%.

  • Να απαλλαγούν κατά 100% από την καταβολή δημοτικών τελών οι μακροχρόνια άνεργοι (επί 12μηνο εγγραφή στον Ο.A.Ε.Δ και ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο μέλος κατά 587 ευρώ)

  • Να απαλλαγούν κατά 100% από την καταβολή δημοτικών τελών οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων έως 80 τετραγωνικά μέτρα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων ήταν το 2011 έως 12.000 ευρώ. Ενώ για εισόδημα έως 15.000 ευρώ η απαλλαγή είναι 50%.

  • Να απαλλαγούν κατά 50% από την καταβολή δημοτικών τελών οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων από 80-140 τετραγωνικά μέτρα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων ήταν το 2011 έως 15.000 ευρώ.

  • Να απαλλαγούν κατά 100% από την καταβολή δημοτικών τελών για την πρώτη τριετία οι νέοι επαγγελματίες, που κάνουν έναρξη επαγγέλματος με έδρα το Μαρούσι.

  • Να απαλλαγούν κατά 100% από την καταβολή δημοτικών τελών τα εμπορικά καταστήματα μέχρι 100 τ.μ. του ιστορικού εμπορικού κέντρου που αποδεδειγμένα έχουν απώλεια εισοδήματος κατά 60%, όπως αυτό προκύπτει από τη σύγκριση των εισοδημάτων των δύο τελευταίων φορολογικών δηλώσεων σε σχέση με τον κύκλο εργασίας του προηγούμενου χρόνου. Το ίδιο ισχύει και για τα καταστήματα της γειτονιάς, ανεξαρτήτως τοποθεσίας (όπως μίνι μάρκετ, καφενεία και ψιλικατζίδικα) μέχρι 100 τ.μ.

  • Να απαλλαγούν κατά 50% από την καταβολή δημοτικών τελών τα εμπορικά καταστήματα μέχρι 100 τ.μ. του ιστορικού εμπορικού κέντρου που αποδεδειγμένα έχουν απώλεια εισοδήματος κατά  30% σε σχέση με τον κύκλο εργασίας του προηγούμενου χρόνου. Ομοίως ισχύει και για τα καταστήματα της γειτονιάς, όπως μίνι μάρκετ, καφενεία και ψιλικατζίδικα.

Για μια ακόμη φορά ο Δήμος Αμαρουσίου αναδεικνύεται πρωτοπόρος στη δημιουργία νέων κοινωνικών πολιτικών στήριξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο