Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών της επιτροπής έλεγχου του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α΄/2021), που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής έλεγχου, ο Δήμος Αμαρουσίου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για την πλήρωση των θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, στην ενότητα «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας»

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο