Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου για την μεταστέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Print Friendly, PDF & Email

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακινήτου για την μεταστέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο