Παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος PICTURE για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε ημερίδα του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
Τις δυνατότητες χρηματοδότησης και συνεργασίας των δήμων σε ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησαν σήμερα οι δήμαρχοι Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, Χαλανδρίου Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος και Ηρακλείου Αττικής Σταύρος Γεωργόπουλος, σε ειδική ημερίδα που οργάνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη δυνατότητα αξιολόγησης των επιπτώσεων της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των δήμων.

Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρουσίου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα PICTURE που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Υποπρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», STREP) και στοχεύει στην αξιοποίηση της δυνατότητας εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών δήμων, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού αναδιοργάνωσης που παρέχεται από τις νέες τεχνολογίες.

Κάνοντας μια σύντομη περιγραφή του έργου ο δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού αναδιοργάνωσης που παρέχεται από τις νέες τεχνολογίες. Πρόσθεσε όμως ότι «τα οφέλη αυτά δεν είναι πάντα προφανή, κάτι που δυσχεραίνει την αιτιολόγηση μεγάλων επενδύσεων στον τομέα αυτό τόσο προς την πολιτική ηγεσία όσο και προς τους πολίτες. Το αποτέλεσμα είναι οι δήμοι να επικεντρώνονται σε μεμονωμένες προσπάθειες και όχι στην υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης συνολικής στρατηγικής. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού της αναδιοργάνωσης και της καινοτομίας παραμένει αναξιοποίητο. Προς αυτή την κατεύθυνση η μεθοδολογία του PICTURE θα  βοηθήσει την πολιτική ηγεσία των ευρωπαϊκών δήμων να αναπτύξει επιτυχείς και μακροπρόθεσμες στρατηγικές στον τομέα των νέων τεχνολογιών».

Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει ως βασικός εταίρος στο πρόγραμμα PICTURE στο οποίο  μετέχουν συνολικά 12 εταίροι από 6 διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων 5 δήμοι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο