Ουδέποτε ζητήθηκε από το Δήμο Αμαρουσίου, οποιαδήποτε βοήθεια από το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη

Print Friendly, PDF & Email

Η παύση της λειτουργίας του χώρου στο οποίο φιλοξενούνταν το «Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη» και εκτίθεντο τα έργα του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη, αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την πολιτιστική ζωή του Αμαρουσίου.


Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη που οφείλεται στην έλλειψη των απαραίτητων πόρων που απαιτούνταν για να λειτουργήσει το Ίδρυμα, που σύμφωνα με την ανιψιά του ζωγράφου Νίκη Γρυπάρη το ύψος τους ανερχόταν στο 1.000.000 ευρώ.


Ο Δήμος Αμαρουσίου ενημερώθηκε από τον Τύπο για την παύση λειτουργίας του Μουσείου Τσαρούχη και την μεταφορά των εκθεμάτων στο Κτίριο του Μουσείου Μπενάκη, κι όχι από τους ανθρώπους του Ιδρύματος.


Επίσης, ποτέ δεν ζητήθηκε από το Δήμο Αμαρουσίου όλο το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε το πρόβλημα οποιαδήποτε βοήθεια, προκειμένου να αποτραπεί η αρνητική για την πόλη μας εξέλιξη. Βοήθεια που δεν θα ήταν αναγκαίο να προέρχεται από τα ταμεία του Δήμου, αφού το Ίδρυμα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αλλά από χορηγούς που θα ήθελαν να στηρίξουν την προσπάθεια να παραμείνει το Μουσείο στην πόλη και να λειτουργεί αυτόνομα.


Με δεδομένο ότι ουδέποτε ζητήθηκε από το Δήμο Αμαρουσίου οποιαδήποτε βοήθεια από το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για την παύση λειτουργίας του Μουσείου και τη μεταφορά των εκθεμάτων στο Μουσείο Μπενάκη. Σε κάθε όμως περίπτωση κι ανεξάρτητα από το σε ποιο χώρο θα εκτίθενται τα έργα του, ο Γιάννης Τσαρούχης και η σημαντική καλλιτεχνική του κληρονομιά θα αποτελεί για την πόλη μας σημείο αναφοράς κι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας.


Τέλος, θα συστήναμε σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευθούν πολιτικά το συγκεκριμένο δυσάρεστο γεγονός για να πλήξουν τη Διοίκηση του Δήμου, να αλλάξουν στόχευση γιατί θα εκτεθούν. Ας αφήσουν τον Πολιτισμό και την κληρονομιά αυτού του τόπου έξω από τα μικροπαραταξιακά τους παιχνίδια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο