Ορθή επανάληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. [ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ]

Print Friendly, PDF & Email

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου  “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.KΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 ορθή επανάληψη Ανακοίνωσης θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: ενός (1) Π.Ε. Παιδιάτρων, δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ενός (1) Π.Ε. Ψυχολόγων, ενός (1) Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών και δύο (2) Δ.Ε. Νοσηλευτών για τη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του Ν.Π.. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2021 για τις ειδικότητες ΠΕ Παιδιάτρων και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για τις ειδικότητες ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΔΕ Νοσηλευτών.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 18/11/2020

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: έως και Παρασκευή 27/11/2020

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (okoipada@maroussi.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, Τ.Κ.15124, υπόψη κας Κωνσταντίνας Γεωργάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132031945 & 946).

Σχετικά Αρχεία:

Ορθή επανάληψη Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020

Παράρτημα ανακοινώσεων (02-12-2019)

Αίτηση (έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6) 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατηγορία ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων

Κατηγορία ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης (ορθή επανάληψη)
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

Κατηγορία ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης (ορθή επανάληψη)
β. Πίνακας επιτυχόντων (ορθή επανάληψη)
γ. Πίνακας αποκλειομένων

Κατηγορία ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης (ορθή επανάληψη)
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

Κατηγορία ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειομένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο