Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ με αριθ. 74105/06.10.2017 (ΦΕΚ 3830/τ.Β’/02.11.2017), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.maroussi.gr).

 

Σχετικά Αρχεία 

Πρόσκληση

Αίτηση 

Αποτελέσματα (Ανακοίνωση 27/11/2020)

Οι ακόλουθες αιτήσεις γίνονται δεκτές:
1. αριθ. πρωτ. 46080/2020.
2. αριθ. πρωτ. 46294/2020.
3. αριθ. πρωτ. 46450/2020.
4. αριθ. πρωτ. 46888/2020.
5. αριθ. πρωτ. 46782/2020.
Μετάβαση στο περιεχόμενο