Ορισμός νέων Αντιδημάρχων από το Δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη

Print Friendly, PDF & EmailΟ κ. Σπύρος Σταθούλης, νέος Αντιδήμαρχος επί Οικονομικών Θεμάτων και θεμάτων Δημοτικής Αστυνομίας.


Ο κ. Νικόλαος Πέππας, νέος Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων.


Ο κ. Στέφανος Τσιπουράκης, νέος  Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαβούλευσης.

Ο κ. Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης, νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Εξωραϊσμού της πόλης.


Ο κ. Ευάγγελος Κάββαλος, νέος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Δμοτικών Προμηθειών.


Με απόφαση του Δημάρχου κ.Γιώργου Πατούλη ορίστηκαν οι πέντε νέοι Αντιδήμαρχοι, καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν για το τρέχον έτος.

Ο Σπύρος Σταθούλης ορίζεται Αντιδήμαρχος επί Οικονομικών Θεμάτων και θεμάτων Δημοτικής Αστυνομίας με τα παρακάτω αντικείμενα:

Οικονομική Διοίκηση/ Έσοδα – Έξοδα / Ταμειακή Υπηρεσία / Δημοτική Αστυνομία / Διακίνηση Υπηρεσιακών Εγγράφων.

Ο Νικόλαος Πέππας ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων με  τα αντικείμενα:

Πολεοδομικός Σχεδιασμός / Εντάξεις Περιοχών στο Σχέδιο Πόλης / Εποπτεία Έκδοσης  Οικοδομικών Αδειών /  Εποπτεία Συνεργείων Αυτοψιών / Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κτισμάτων / Τεχνικές Υπηρεσίες και Έργα.

Ο Στέφανος Τσιπουράκης ορίζεται Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαβούλευσης με τα αντικείμενα:

Οργάνωση και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης / Εποπτεία Υπηρεσιών Ανάρτησης Αποφάσεων Κανονιστικού Χαρακτήρα / Εποπτεία και Συντονισμός Οργάνων και Διαδικασιών Διαβούλευσης / Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών / Δημοτική Περιουσία.

Επίσης ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου.             


Ο Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης ορίζεται Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Εξωραϊσμού της πόλης με τα αντικείμενα:

Υπηρεσίες Καθαριότητας / Έργα Πρασίνου / Εποπτεία Εξωτερικών Συνεργείων / Θέματα Πολιτικής Προστασίας / Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων.

Ο Ευάγγελος Κάββαλος ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Δημοτικών Προμηθειών με τα αντικείμενα:

Δημοτολόγιο / Ληξιαρχείο / Πρωτόκολλο – Αρχειοθέτηση / Προμήθειες / Εποπτεία Θεμάτων Υπαίθριας

Μετάβαση στο περιεχόμενο